nieuws

Hypotheekproduct afgeleide beleggingspolis Prudential

Archief

Achmea-dochter Prudential Leven, per 31 maart FairGo Leven geheten, heeft een hypotheekversie op de markt gebracht van haar flexibele pensioenpolis.

Het Beurs Index Hypotheekplan, zoals het product is gedoopt, heeft dezelfde kenmerken van de pensioenpolis Beurs Index Pensioen.
Bij de unit-linkedhypotheekverzekering belegt de verzekeringnemer de (spaar)premies – naar keuze – in drie aan de beurs genoteerde fondsen: het EOE Index Fonds (aandelen), het CBS Index Fonds (obligaties van 5-8 jaar), en het Airbor Index Fonds (liquiditeiten). Laatstgenoemd fonds geldt als een ‘stallingsfonds’ waarmee behaalde rendementen veilig kunnen worden gesteld. Het wisselen van beleggingsfonds kost de verzekeringnemer 1% van de opgenomen waarde.
Vier kostensoorten
Uitgaande van een looptijd van 25 jaar bedraagt het investeringspercentage van het product in het 1e jaar 42%, in het 2e t/m 5e jaar 32%, en daarna 100%. De kosten bestaan uit: poliskosten (f 200), aan-en verkoopkosten (1% van de waarde), en beheerskosten (0,75% van de waarde). In offertes zegt Prudential uit te gaan van een brutorendement en een netto geprognotiseerd eindkapitaal, zodat inzicht in de per maatschappij afwijkende kosten mogelijk wordt.
Looptijd, premiehoogte en premieduur zijn variabel. Nieuw is volgens Prudential de mogelijkheid van het verzekeren van het overlijdensrisico op twee levens met verschillende verzekerde kapitalen. Verder is een premiedepot, aov-dekking, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, en premiesplitsing mogelijk.
Het Beurs Index Hypotheekplan kan worden gekoppeld aan een hypothecaire lening van elke geldverstrekker, aldus Prudential.

Reageer op dit artikel