nieuws

Hypotheekoversluitingen remmen productiegroei Westland/Utrecht

Archief

De felle concurrentie in de hypotheekmarkt heeft Westland/Utrecht vorig jaar parten gespeeld. De bank had te kampen met een hoog percentage vervroegde aflossingen als gevolg van hypotheekoversluitingen.

Westland/Utrecht verstrekte vorig jaar f 2 mld aan particuliere hypotheken, f 300 mln (+17%) meer dan in 1997. “Deze productiegroei is zeer bevredigend, te meer omdat in 1997 op de markt voor woninghypotheken enig terrein moest worden prijsgegeven”, aldus de directie. Gekeken naar de geaccepteerde offertes zou de productie met f 2,2 mld nog 10% hoger liggen.
Voor veel particulieren was de lage rente aanleiding om lopende contracten te beëindigen of om te zetten in een nieuwe hypotheek. De hypotheekportefeuille steeg naar f 15,6 (14,0) mld, waarvan f 14,8 (13,2) mld in ons land.
De portefeuille woninghypotheken groeide naar f 8,6 mld, waaronder f 6,5 mld aan hypotheken tot maximaal 75% van de executiewaarde. In dit segment bedroeg de groei f 835 mln (+11%). De hypotheken zonder NHG bereikten een omvang van f 7,1 mld en met garantie f 1,4 mld. De verkoop van de Beleggingsfonds Hypotheek verliep succesvol, aldus de bank. “Dit product was goed voor 30% van het aanvraagvolume voor nieuwe woninghypotheken”, schrijft de directie.
De website (www.wubank.nl) van de bank wordt in de loop van dit jaar uitgebouwd en zal onder meer interactiever worden.

Reageer op dit artikel