nieuws

Hypotheekomzet plust 40% in eerste kwartaal

Archief

Afgaande op de omzetcijfers van maart lijkt de hypotheekbranche nog geen enkele last te hebben van een opdrogende oversluitmarkt. De productie is in die maand 14% hoger dan in februari en het aantal nieuwe hypotheken groeit met 15%. Vergeleken met een jaar eerder boeken de buitenlandse partijen (+80%) en de hypotheekbanken en bouwfondsen (+55%) de meeste omzetstijging.

Het eerste kwartaal van dit jaar heeft de hypotheekverstrekkers ruim 38% meer productie opgeleverd dan in 2005: _ 30,0 (21,7) mld. Vorig jaar werd in de eerste drie maanden nog een omzetgroei van 16% geboekt. Het aantal verstrekte hypotheken is met 138.144 bijna 24% hoger dan een jaar geleden.
De groei in verstrekt hypotheekvolume houdt nu al sinds januari vorig jaar aan. Kanttekening bij deze positieve cijfers is dat de toename in productie sinds januari kleiner is geworden: werd toen nog de helft meer hypotheekomzet gehaald dan twaalf maanden daarvoor, in maart bedraagt de stijging nog ‘slechts’ 31,7%.
In de eerste drie maanden van 2006 hebben de buitenlanders hun productie meer dan verdubbeld tot _ 1,9 (0,9) mld. Zij vergroten hun marktaandeel daarmee tot 6,3% (4,1%). De banken houden hun marktaandeel, dat vorig jaar met 3% slonk, nu stabiel op 56,6%. De hypotheekbanken en bouwfondsen winnen verder terrein en hebben nu 22,4% van de markt in handen.
Het gemiddelde hypotheekbedrag is sinds maart 2005 met zo’n 10% gestegen tot circa _ 217.500 (195.000), terwijl de gemiddelde koopsom van woningen met _ 229.291 in maart 6,4% hoger is dan een jaar eerder.
De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hypotheken en consumptief krediet 2005 2005 2006 2006 trend trend jan.-dec. mrt. feb. mrt. in % t.o.v. mrt. 2005 Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 117,06 8,48 9,79 11,17 14,1 31,7 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 24,67 1,59 2,25 2,47 10,0 55,0 verzekeraars en pensioenfondsen 16,86 1,35 1,16 1,39 19,8 3,0 banken 66,19 4,96 5,50 6,37 15,7 28,5 andere rechtspersonen 2,72 0,16 0,18 0,23 26,4 39,5 particulieren 0,65 0,05 0,05 0,05 -4,0 11,1 buitenland 5,96 0,37 0,64 0,66 2,2 78,9 Hypotheken (in aantallen) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 571.947 43.484 44.756 51.366 14,8 18,1 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 124.165 8.793 10.641 12.007 12,8 36,6 verzekeraars en pensioenfondsen 85.934 7.091 5.856 6.834 16,7 -3,6 banken 312.270 24.404 23.733 27.717 16,8 13,6 andere rechtspersonen 14.211 978 902 1.161 28,7 18,7 particulieren 4.458 349 330 354 7,3 1,4 buitenland 30.909 1.869 3.294 3.293 0,0 76,2 2005 2005 2006 2006 trend trend jan.-dec. feb. jan. feb. in % t.o.v. feb.2005 Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 18,10 18,09 17,51 17,42 -0,5 -3,7 Netto verstrekt krediet 10,10 0,79 0,77 0,73 -5,3 -7,3 Rente en kosten 1,56 0,13 0,13 0,13 -1,5 -1,5 Aflossingen 12,28 0,97 0,98 0,92 -6,7 -4,9 Debiteurensaldo eind periode 17,51 18,04 17,42 17,36 -0,4 -3,7

Reageer op dit artikel