nieuws

Hypotheekomzet 12% lager in september

Archief

Het einde van de productiedaling op de hypotheekmarkt blijkt in augustus voorlopig een eenmalige aangelegenheid te zijn geweest. De cijfers van het Kadaster over september laten weer een duidelijke afname zien van zowel verstrekt hypotheekbedrag als van nieuw ingeschreven leningen.

Vergeleken met september vorig jaar zakt de productie met 12% in, wat in lijn is met de ontwikkeling in de eerste zeven maanden van dit jaar. Het aantal hypotheken gaat met 16% achteruit, hoewel ook augustus op dit gebied een daling liet zien (-5%).
Groeiende marktaandelen zijn er in de septembermaand voor de hypotheekbanken en bouwfondsen en voor de banken, die nu 61% van de markt in handen hebben. In september vorig jaar was dat nog 54%. Afgezet tegen die maand geven de hypotheekbanken en bouwfondsen overigens nog steeds terrein prijs: zij staan nu op 18% (21%).
De teruglopende populariteit van de buitenlandse geldverstrekkers begint zich duidelijk af te tekenen: zij verliezen ten opzichte van augustus bijna een half procent marktaandeel en staan nu op 5,6%. Dat is meer dan 2% lager dan in september vorig jaar. Ook de verzekeraars en pensioenfondsen hebben een magere maand: na een tijd rond de 14,5% marktaandeel te hebben gehad, blijven zij nu steken op 13% (september 2006: 13,5%).
De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hypotheken en consumptief krediet 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. sept. aug. sept. in % t.o.v. sept. 2006 Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 123,35 8,86 10,26 7,81 -23,8 -11,9 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 26,23 1,90 1,80 1,37 -23,6 -27,8 verzekeraars en pensioenfondsen 16,28 1,20 1,50 1,01 -32,6 -15,7 banken 68,26 4,77 6,07 4,77 -21,5 0,0 andere rechtspersonen 2,92 0,22 0,20 0,16 -21,1 -28,6 particulieren 0,76 0,07 0,07 0,07 -5,9 0,0 buitenland 8,90 0,70 0,62 0,43 -29,4 -38,3 Hypotheken (in aantallen) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 545.752 38.342 41.709 32.227 -22,7 -15,9 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 119.488 8.339 7369 5.788 -21,5 -30,6 verzekeraars en pensioenfondsen 77.448 5.655 6673 4.498 -32,6 -20,5 banken 285.832 19.508 23368 18.721 -19,9 -4,0 andere rechtspersonen 13.930 1.035 1064 854 -19,7 -17,5 particulieren 4.997 394 504 428 -15,1 8,6 buitenland 44.057 3.411 2731 1.938 -29,0 -43,2 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. aug. juli aug. in % tov. aug. 2006 Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 17,59 17,38 17,00 17,03 0,2 -2,0 Netto verstrekt krediet 10,35 0,98 1,00 0,99 -1,4 1,3 Rente en kosten 1,54 0,13 0,14 0,14 2,2 11,0 Aflossingen 12,06 1,07 1,11 1,05 -5,4 -1,3 Debiteurensaldo eind periode 17,43 17,42 17,03 17,11 0,5 -1,8

Reageer op dit artikel