nieuws

Hypotheekmarkt levert 12% omzet in

Archief

Met een productiedaling van 13% in juni sluit de markt voor woninghypotheken het eerste halfjaar in stijl af: de eerste zes maanden van 2007 leveren met _ 55,2 (63,0) mld een 12% lagere hypotheekomzet op dan in het eerste halfjaar van 2006. Daarmee wordt de dalende lijn verlengd, die in de tweede helft van vorig jaar is ingezet met een omzetdaling van 10%. Het aantal hypotheken is aan een sterkere afname onderhevig: er zijn nog geen 231.000 hypotheken ingeschreven, terwijl de eerste zes maanden van 2006 nog ruim 286.000 nieuwe hypothecaire leningen opleverde. Dat betekent een daling van bijna 20%. Positief punt is wel dat sinds april de productie weer licht stijgt, hoewel dat niet geldt voor het aantal verkochte hypotheken.

De buitenlandse geldgevers hebben geen last van de teruglopende verkoop: zij vergroten hun omzet in het eerste halfjaar met 14% tot _ 4,43 (3,88) mld, goed voor een marktaandeel van 8%. De laatste maanden loopt hun omzet overigens terug; in juni zelfs met 10%. De grote verliezers van de eerste zes maanden van 2006 zijn de hypotheekbanken en bouwfondsen. Met _ 8,79 (13,81) mld boeken zij 36% minder omzet, waarmee hun marktaandeel terugvalt van 22% naar 16%.
Het aantal oversluitingen is met 67.307 ruim 32% lager dan een jaar eerder; het daarmee gemoeide bedrag is met _ 15,5 (21,4) mld ruim 28% lager dan in de eerste helft van 2006. Het aandeel van de oversluitingen in de totale hypotheekproductie is gedaald naar 28,3%, tegen 34,5% een jaar geleden.
De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hypotheken en consumptief krediet 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. juni mei juni in % t.o.v. juni 2006 Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 123,35 11,36 9,82 9,91 0,9 -12,8 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 26,23 2,37 1,24 1,33 7,3 -43,9 verzekeraars en pensioenfondsen 16,28 1,56 1,56 1,45 -7,1 -7,0 banken 68,26 6,28 6,04 6,22 3,1 -0,9 andere rechtspersonen 2,92 0,31 0,17 0,17 -1,1 -44,0 particulieren 0,76 0,06 0,07 0,07 1,5 21,5 buitenland 8,90 0,78 0,73 0,66 -9,9 -15,4 Hypotheken (in aantallen) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 545.752 50.068 41.365 40.973 -0,9 -18,2 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 119.488 10.692 5.360 5.754 7,4 -46,2 verzekeraars en pensioenfondsen 77.448 7.303 7.145 6.526 -8,7 -10,6 banken 285.832 26.162 24.185 24.388 0,8 -6,8 andere rechtspersonen 13.930 1.461 910 888 -2,4 -39,2 particulieren 4.997 420 462 448 -3,0 6,7 buitenland 44.057 4.030 3.303 2.969 -10,1 -26,3 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. mei april mei in % t.o.v. mei 2006 Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 17,59 17,58 17,16 17,17 0,0 -2,3 Netto verstrekt krediet 9,65 0,87 0,80 0,85 6,2 -1,4 Rente en kosten 1,53 0,13 0,13 0,13 0,0 3,9 Aflossingen 11,89 1,11 0,93 1,07 14,2 -3,5 Debiteurensaldo eind periode 16,89 17,47 17,17 17,09 -0,5 -2,2

Reageer op dit artikel