nieuws

Hypotheekbedrijf Finsys schakel tussen geldgever en intermediair

Archief

Hypotheekbedrijf Finsys schakel tussen geldgever en intermediair

Van Kampen Groep en Gulden Adviseursgroep hebben een joint venture opgezet onder de naam Financieel Transactie Systeem (Finsys). Het nieuwe facilitaire hypotheekbedrijf gaat de distributie van (leven)hypotheken via het intermediair stroomlijnen.
De motieven voor samenwerking in Finsys zijn volgens Van Kampen Groep en Gulden Adviseursgroep besparing van kosten, meer efficiency, versnelde groei, en betere inkoopmogelijkheden bij geldgevers en verzekeraars.
Het facilitair hypotheekbedrijf presenteert zich tijdens de Financiële Diensten Dag op 17 april in de Rotterdamse Kuip. Tot directeur van Finsys zal Pierre de Roy (37) worden benoemd, thans nog werkzaam als adjunct-directeur bij Van Kampen Groep.
Finsys wordt enerzijds de backoffice voor vierhonderd van de in totaal 1.600 Van Kampen-tussenpersonen en veertig kantoren van Gulden Adviseursgroep en vormt anderzijds de frontoffice voor de primaire geldgevers en levensverzekeraars: BLG Hypotheken, Bouwfonds, Generali, Hypotrust, ING Bank, Levob, Monuta, Postbank, en Stad Rotterdam.
Werkwijze
Het intermediair van Van Kampen Groep en de Gulden Adviseurs zijn uitgerust met het hypotheekofferte- en berekeningsprogramma Castle, waarin de rentetarieven en voorwaarden van ruim vijftig geldverstrekkers zijn opgenomen. Via een modem kunnen zij aanvragen voor (leven)hypotheken naar Finsys versturen.
De acceptatie-afdeling daar bekijkt of de aanvraag haalbaar is en verstuurt deze dan via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) door naar de gekozen geldgever en verzekeraar. Deze hypotheekverstrekker voert de BKR-toetsing uit en verzendt de offerte via het HDN naar Finsys. De aanbieding wordt daar voorzien van een brief met koopargumenten en checklist en wordt doorgestuurd naar de tussenpersoon die voor de daadwerkelijke transactie moet zorgdragen.
Na acceptatie van de offerte door de klant zendt Finsys het complete dossier door aan de hypotheekverstrekker, die zorgdraagt voor het passeren van koop- en hypotheekacte bij de notaris. De provisie wordt uitbetaald aan Finsys die deze volledig doorsluist naar de tussenpersoon. De inkomsten van Finsys bestaan uit omzetprovisies en kostentoerekeningen door geldverstrekkers en levensverzekeraars.
Voordelen
Volgens Pierre de Roy biedt deze werkwijze tal van voordelen voor zowel de geldgevers als de tussenpersonen. “Voor de geldgevers betekent de functie van frontoffice dat er gestroomlijnde en schone productie wordt binnengehaald.”
De Roy bevestigt dat geldgevers verder kosten kunnen besparen door te saneren in hun tussenpersonenbestand en potentiële nieuwe agentschappen eerst via Finsys uit te proberen. “In het algemeen zullen zij minder verkoopondersteuning hoeven te geven, zodat hun marketingkosten zullen dalen.”
De voordelen van het intermediair liggen volgens De Roy in de mogelijkheid via één loket met praktische alle geldgevers zaken te doen. Daardoor kunnen tussenpersonen zich louter richten op de verkoop van hypotheken en levensverzekeringen.
Directeur Ernst Lichteveld van Gulden Adviseursgroep (links) en Pierre de Roy toosten op de toekomst van Finsys.
Woonlasten-aov
Van Kampen Groep introduceert op de Financiële Diensten Dag een nieuwe woonlasten-aov onder de werknaam WoonlastenOpvangPolis, waarvan AIG de risicodrager is. Het product voorziet in een uitkering na ongeval of arbeidsongeschiktheid tot maximaal de woonlasten gedurende ten hoogste zeven jaar. Opvallend is dat de acceptatie gepaard zal gaan zonder medische waarborgen. De premie bedraagt een percentage van de verzekerde uitkering per jaar.

Reageer op dit artikel