nieuws

Hypotheekarrangementen Prudential Leven met Philips Pensioenfonds

Archief

en Interbank

Prudential Leven heeft twee hypotheekarrangementen gesloten als uitbreiding op de mogelijkheden van haar flexibele levensverzekering (Vrije Keuze Hypotheekplan).
De hypotheekarrangementen met Philips Pensioenfonds en ABN Amro-dochter Interbank maken het mogelijk voor het intermediair om ook de woningfinanciering door Prudential Leven te laten uitvoeren. De maatschappij verzorgt het advies en de acceptatie tot aan het passeren van de akten bij de notaris; de administratie en beheer van de hypotheken komt voor rekening van de geldgevers.
Via het Philips Pensioenfonds verstrekt Prudential Leven hypothecaire leningen vanaf 75% van de excutiewaarde. Er zijn vier rentevaste termijnen: 2, 5, 10, en 15 jaar.
Voor hogere leningen, tweede hypotheken en hypotheken zonder garantie, heeft de maatschappij een arrangement gesloten met Interbank. De financiering is maximaal 75% van de executiewaarde. Vijf rentetermijnen zijn mogelijk: variabel, 5, 7, 10, en 12 jaar.
De provisie voor de tussenpersoon bedraagt normaal 0,5% over de hoofdsom van de hypothecaire lening. Hypotheken die tot 1 juli dit jaar worden gesloten, leveren evenwel een hogere beloning op bij het Philips Pensioenfonds (0,75%), c.q. een verlaging van de afsluitprovisie naar 0,75% (is normaal 1%) bij Interbank. Bij hypotheken met garantie neemt Prudential Leven de borgtochtprovisie (0,36% over de lening) en / 40 kosten voor het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie voor haar rekening.

Reageer op dit artikel