nieuws

Hypotheekadviseurs zeggen ja tegen bindend Kifid-advies

Archief

De leden van de Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland (VVHN) zijn unaniem akkoord gegaan met bindende adviezen van klachteninstituut Kifid.

“Wij zijn daarmee een van de eerste organisaties die het bindend advies accepteert”, aldus de VVHN. Directeur Kielstra zegt zich te verbazen over de volharding waarmee sommige branchegenoten nog ageren tegen het element bindend advies en het vasthouden aan de lagere grens van _ 25.000. “Vorig jaar hadden zij een punt, omdat toen de mogelijkheid van hoger beroep ontbrak. Maar technisch is er op het nieuwe voorstel toch weinig aan te merken. De grens van bindend advies is naar beneden aangepast en er is ook overlegd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars.”
Kielstra was een week eerder mede-ondertekenaar van een gezamenlijk schrijven van de voorzitters van zeven belangenorganisaties. Zij stelden daarin dat “er bij een deel van het intermediair ten onrechte nog twijfel bestaat aan het principe van bindend advies”. Naast de VVHN werd die brief ondertekend door de NVA, NBVA, de vereniging FFP (financiële planners), de NVGA (volmachtbedrijven), het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken.
“Accepteren van bindend advies door Kifid is van groot belang voor het vertrouwen van de consument in de financiële dienstverlening”, zo stond in de brief te lezen. “Zoals bekend hecht ook de politiek zeer aan een alternatieve geschillenbeslechting binnen de branche.”
Onbekendheid
Volgens VVHN-directeur Kielstra is onbekendheid met de materie de belangrijkste oorzaak van de halsstarrige houding van een deel van het intermediair en met name van de Federatie Koepelorganisaties (FKO). “Zo werd mij onlangs duidelijk dat niet elke financieel adviseur weet dat bindend advies ook voor de consument geldt.”
Kielstra erkent dat de Kifid-partijen tekort zijn geschoten op het gebied van de communicatie. “Het is een ingewikkelde regeling en de PR had beter gekund. Dat geldt, denk ik, ook voor het overleg. Misschien hadden we meer partijen bij dat overleg kunnen betrekken.”
Slechte raadgever
FFP-voorzitter Henk Duthler vindt bindend advies heel logisch. “Voor alle 2.600 gecertificeerd financieel planners geldt dat zij verplicht tekenen voor een gedragscode en zich onderwerpen aan de onafhankelijke ‘Commissie van Toezicht FFP’. De uitspraken van deze commissie zijn bindend. Het is in die lijn niet meer dan logisch dat, waar FFP-klachtzaken behandeld worden door het Kifid, het bindend advies wordt voortgezet.”
NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer vindt de keuze eigenlijk heel eenvoudig. “Kies je voor goede en dure geschillenbeslechting en betaal je de prijs van een geschonden imago. Of kies je voor goede en goedkope geschillenbeslechting met als opbrengst het winnen van vertrouwen?” NVA-voorman Bob Veldhuis sluit daarbij aan. “De anonimiteit van de Kifid-zaken voorkomt grote publicitaire druk op de financiële dienstverlener. Bovendien voorkomt het branchebeschadiging, die elke keer weer optreedt, zodra de pers een openbare rechtszaak weer smeuïg opblaast.”
Het Verbond van Verzekeraars vindt angst een slechte raadgever. “Het bindend advies biedt een grote mate van rechtszekerheid als een klant terecht een klacht heeft over een product of advies. Als bedrijfstak die sterk in de aandacht staat is dit een van de visitekaartjes die we kunnen en moeten geven. Terughoudendheid op dit terrein wordt verkeerd door onze klanten en stakeholders uitgelegd”, aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer.

Reageer op dit artikel