nieuws

Hypotheekadviesketens winnen terrein op banken

Archief

Van alle hypotheekorganisaties in Nederland is de Rabobank het bekendste (70%), gevolgd door ABN AMRO (61%). De adviesketen De Hypotheker neemt met een spontane bekendheid van 36% de derde plaats in. Het marktaandeel van onafhankelijke hypotheekadviseurs is de laatste jaren gegroeid, ten koste van dat van de banken, zo blijkt uit een onderzoek naar de voorkeurspositie en het imago van de grootste hypotheekadviseurs in ons land.

Voor het onderzoek, uitgevoerd door het Rotterdamse marktonderzoekbureau Blauw in opdracht van De Hypotheker, zijn ruim vijfhonderd consumenten geinterviewd die de afgelopen vijf jaar een hypotheek hebben gesloten of plannen hebben om dat binnen een jaar te doen.
Belangrijke motieven bij de keuze van een hypotheekadviseur, zo blijkt uit het onderzoek, zijn deskundigheid, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, keuzemogelijkheden uit hypotheekvormen en flexibele voorwaarden. Een verklaring voor het succes van de onafhankelijke hypotheekketens, zo meldt De Hypotheker File, het nieuwsblad van De Hypothekers Associatie. De organisatie meldt verheugd dat zij in bekendheid onder meer ING Bank, Postbank, VSB Bank en alle andere hypotheekketens achter zich laat.
Verder blijkt uit het onderzoek dat hoger opgeleiden vertrouwdheid en onafhankelijkheid belangrijk vinden, terwijl lager opgeleiden meer belang hechten aan een locatie in de buurt en de ervaringen van bekenden. Voor oudere respondenten speelt een bestaande relatie met een instelling een belangrijke rol.
Voorkeur
Bijna de helft van de ondervraagden overweegt om voor een hypotheekadvies naar een bank te gaan. Volgens De Hypotheker neemt het marktaandeel van de banken echter wel af, ten gunste van de onafhankelijke ketens. Ruim 30% van de geënqueteerde consumenten stapt liever naar een onafhankelijke hypotheekadviseur, gevolgd door de verzekeringsmaatschappijen (15%). De assurantietussenpersoon en de makelaars sluiten de rij met respectievelijk 13% en 11%.
Vooral jongeren respondenten blijken voor de onafhankelijke hypotheekadviseur te kiezen. Vrouwen, lager opgeleiden en mensen met een lager inkomen blijken zich in het algemeen zich liever te wenden tot een makelaar.
Effectiviteit
Verder is onderzocht welk type hypotheekadviseur de hoogste effectiviteitssscore behaalt. Met andere woorden: in hoeverre eindigt een bezoek aan de hypotheekadviseur daadwerkelijk in het sluiten van een hypotheek?
De hoogste effectiviteitsscore is voor de assurantietussenpersoon: maar liefts 100%. Volgens De Hypotheker dankt de tussenpersoon deze hoge score aan het feit dat hij ook telefonisch en schriftelijk hypotheken sluit. De Hypotheker zelf wordt vaak bezocht (22%), maar heeft een aanmerkelijk lager sluitpercentage (9%). “Dit komt doordat zij – net als andere onafhankelijke adviseurs – geen langdurige relaties onderhouden met hun cliënten. Banken en tussenpersonen hebben daarentegen de mogelijkheid om voor langere tijd een vertrouwensrelatie aan te gaan en dat uit zich in een hoger sluitpercentage”, zo verklaart De Hypotheker.

Reageer op dit artikel