nieuws

‘Hypotheekadvies over vijf jaar verdwenen’

Archief

Over vijf jaar geven hypotheekadviseurs geen hypotheekadvies pur sang meer, maar een geïntegreerd financieel advies. Dit zegt Wil Spaanderman, directeur van de NVM Hypotheekshop.

De hypotheekadviseur ontwikkelt zich volgens Spaanderman steeds meer tot een financieel adviseur. Dat juist de hypotheekadviseur deze rol krijgt, is volgens hem niet verwonderlijk. “Het financieren van de koop van een huis is toch nog steeds een gewichtige zaak en in het geheel van financiële verplichtingen en inkomsten telt de hypotheek het zwaarste mee. Dus daaromheen wordt de rest gepland. Van daaruit worden ook andere elementen meegenomen zoals de overwaarde van het huis, de pensioenverzekering, verzekering voor garantie van inkomen en de zorgzekerheid”, aldus Spaanderman in het informatiebulletin van de organisatie voor financieringsmaatschappijen VFN.
Financiële planning staat volgens Spaanderman aan de vooravond van grote kansen, maar het is van belang dat de functie goed vervuld wordt. “Geen beunhazen dus. En daarom wordt er nu gewerkt aan een keurmerk voor wat we nu nog hypotheekadvies noemen. Daar gaat het om zaken als de kwaliteit van het advies, de opleiding, het computerprogramma, de uitingen en dergelijke. Ik denk dat de consument de adviseur kritisch zal volgen in zijn gedrag en in zijn uitingen.”
Tweede hypotheken
De toename van het aantal tweede hypotheken ziet Spaanderman als een indicatie dat kredietgevers en kredietnemers tegenwoordig creatief met de hypotheek omgaan. In vijf jaar is het percentage consumenten dat de tweede hypotheek aanwendt voor aanpassing van het onroerend goed gestegen van 20 naar 55 procent.
Er zit echter wel een gevaar aan de tweede hypotheek. “Een aantal onachtzame consumenten financiert ‘kort’ met ‘lang, ze sluiten over of verhogen de hypotheek. En dat heeft op termijn een negatief effect op de leencapaciteit. Het consumptief krediet lijdt daaronder. Een auto van f 40.000 moet in vijf of zes jaar vervangen worden, terwijl de hypotheek zich op lange termijn richt, bijvoorbeeld 20 jaar. Dat rijmt niet met elkaar en de financieel adviseur moet daarop letten”, aldus Spaanderman.
Na de beperking van de rente-aftrek, begin dit jaar, moeten consumenten aan tonen dat de tweede hypotheek is aangewend voor woningverbetering. Voor Spaanderman staat het vast dat de fiscus dat straks nagaat. “Hoewel velen denken dat de fiscus daar de middelen niet voor heeft. Maar volgens mij is het vrij eenvoudig om als fiscus profijt te trekken van geautomatiseerde systemen en geautomatiseerd een briefwisseling te starten met kredietnemers.”
Hypotheken
De NVM Hypotheekshops hebben vorig jaar gezamenlijk 23.400 (19.650) hypotheken gesloten. Uitgaande van de gemiddelde koopsom van f 180.000, zoals NVM aangeeft, zou het hypotheekvolume dit jaar f 4,2 mld (3,5 mld) bedragen. Het aantal aangesloten kantoren is op 250 blijven staan.

Reageer op dit artikel