nieuws

Hypotheekaanbieders kampen met verslechtering imago

Archief

Het imago van de hypotheekaanbieders is sinds vorig jaar teruggelopen, blijkt uit een onderzoek van Blauw Research. Vooral de banken en de hypotheekketens komen minder positief uit de bus. Uitzondering vormen De Hypotheker en de Rabobank, die ten opzichte van andere aanbieders op een aantal punten juist een betere indruk maken dan vorig jaar.

Het Rotterdamse onderzoeksbureau Blauw doet jaarlijks onderzoek naar de bekendheid en waardering van hypotheekaanbieders, resulterend in de Image & Performance Monitor Hypotheekdistributie. Dit jaar zijn zo’n 350 personen ondervraagd die van plan zijn om binnen drie jaar een hypotheek te sluiten en 450 personen die korter dan een jaar geleden een hypotheek hebben gesloten. Daarbij is ook gekeken naar de mate waarin internet wordt gebruikt bij het sluiten van een hypotheek.
Recessie
Over het algemeen is het imago van hypotheekaanbieders sinds vorig jaar verslechterd. Vooral op de eigenschappen ‘sympathiek’ en ‘objectief’ wordt aanmerkelijk slechter gescoord. Volgens de onderzoekers Rob Luif en Sacha Weil wordt die verslechtering veroorzaakt door het feit dat de hypotheek minder in de belangstelling staat: “De dreigende economische recessie heeft als gevolg dat men minder geneigd is een hypotheek te sluiten. Daardoor wordt ook de aandacht voor hypotheekaanbieders minder. Voor mensen die wel een hypotheek sluiten, is de betrouwbaarheid nu weer het belangrijkste. Je ziet dan ook dat de spaarhypotheek weer terugkomt ten koste van de beleggingshypotheek”, aldus Luif.
Tussen de verschillende soorten aanbieders onderling is een verschuiving waar te nemen. De hypotheekwinkel (ketens als De Hypotheker en De Hypotheekshop) schuiven qua imago op in de richting van de banken, die als hypotheekaanbieder nog altijd het beste imago hebben. Banken sluiten traditiegetrouw ook het grootste aantal hypotheken. Assurantietussenpersonen nemen op dit gebied de tweede plaats in.
Internet
Bijna een kwart van de ondervraagden betrekken internet in het oriëntatieproces, maar slechts enkele recente hypotheeksluiters hebben hun hypotheek volledig via internet gesloten. Opmerkelijk is dat Deutsche Bank op basis van geholpen bekendheid (“Kent u …”) het meest wordt genoemd als aanbieder via internet, terwijl deze niet actief is op de Nederlandse markt. Wellowell staat op de tweede plaats. Online hypotheekbank Eubos is nauwelijks bekend bij het hypotheeksluitende publiek.
Geen loyaliteit
De hypotheekadsviesketens, ABN Amro, ING en SNS hebben aan populariteit moeten inboeten. De Hypothekers Associatie heeft haar positie vooral op het punt van klanttevredenheid weten te verbeteren. Ook de tussenpersoon en de makelaar kunnen zich verheugen in een gestegen klanttevredenheid. Luif: “Wat opvalt, is dat men vaak overweegt een hypotheek te sluiten bij De Hypotheker, maar dat toch net niet doet. De Rabobank kaapt die klant relatief vaak voor de neus weg”.
Een hoge klanttevredenheid is geen garantie voor een levenslange relatie met de klant. “Er is absoluut geen loyaliteit ten aanzien van de hypotheekaanbieder. Voor andere producten of tweede hypotheken stapt met net zo makkelijk naar een ander”, zegt Luif.
ABN Amro is net als vorig jaar de instelling die het meest spontaan als eerste genoemd wordt (de zogenoemde top-of-mindawareness) als hypotheekaanbieder (37%). De Hypotheker is tweede met een score van 23%. Voor wat betreft de spontane bekendheid (al dan niet als eerste door ondervraagde genoemd) scoort ABN Amro 52%, De Hypotheker 38% en de Rabobank 33%. Op het gebied van de totale bekendheid (inclusief de geholpen bekendheid) scoren Rabobank, ABN Amro en De Hypotheker het best.
De Image & Performance Monitor Hypotheekdistributie is voor ( 17.500 te bestellen bij Blauw Research, tel. 010-400.09.01.

Reageer op dit artikel