nieuws

Hybride hypotheek Falcon komt starters tegemoet

Archief

Falcon Leven heeft een nieuwe hypotheek: de BalansHypotheek. Het hybride product kent een premiedempingssysteem dat aantrekkelijk is voor starters op de woningmarkt.

De zogeheten ‘premiedemper’ zorgt ervoor dat de periodieke premie voor het aan de hypotheek gekoppelde BalansPlan in de eerste vijf jaar lager is. Gedurende die periode groeit de premie jaarlijks met 5%; daarna blijft de premie gelijk. “Voor starters is dit de ideale mogelijkheid om met lage lasten te beginnen”, aldus Falcon.
Met de premie wordt deels gespaard in het Hypotheekrente Depot en deels belegd in een twaalftal beleggingsfondsen. Met de zogeheten ProfielPeiler kan het beleggingsgedrag van de klant in kaart worden gebracht. Per jaar kan tweemaal gratis van beleggingsfonds worden gewisseld. Daarnaast mag jaarlijks zonder kosten maximaal 10% van de hypotheeksom worden overgeheveld van of naar het spaardepot.
De BalansHypotheek is geïntroduceerd met meerdere mailings. Thema is ‘Gemak met een Gezicht’, omdat het intermediair alle zaken met één persoon bij Falcon kan regelen. Die één-loketgedachte wordt gevisualiseerd door een witte butlerhandschoen. Via extranet FalcOnline kunnen brochures en aanvraagformulieren worden gedownload.
Falcon verbeeldt de service met een butlerhandschoen.

Reageer op dit artikel