nieuws

‘Huizen 30% goedkoper na afschaffing renteaftrek’

Archief

Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek zonder compensatie leidt op termijn tot een daling van de gemiddelde woningprijs met maximaal 30%, terwijl de nieuwbouw van woningen met 40% achteruit zal gaan. Dat concludeert de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) uit een studie van bureau Ecorys naar het verdwijnen van de fiscale faciliteit. 

Ook mindere ingrepen in de renteaftrek leiden tot een “totale en langdurige ontwrichting van de woningmarkt”, denkt vereniging van projectontwikkelaars Neprom. De doorstroming op de woningmarkt komt tot stilstand en vooral bezitters van dure woningen zullen de waarde van hun huis sterk zien dalen. Omdat de vraag zich zal concenteren op goedkopere woningen, zullen de prijzen in dat segment licht stijgen.
De Neprom denkt dat de politieke partijen zich sterk zullen maken voor behoud van de renteaftrek en pleit voor het instellen van een ‘rijkscommissie van wijzen’ die de komende regering gaat adviseren of en op welke wijze eventuele wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

Reageer op dit artikel