nieuws

Huisdierenverzekeraar Petplan Nederland deze zomer van start De

Archief

dierenartsencoöperatie AUV heeft begin deze maand Petplan Nederland opgericht

Deze nieuwe huisdierenverzekeraar zal worden geleid door Peter van Rooijen, eerder betrokken bij de oprichting van Pet Insurances Nederland, Pluto Dierenverzekeringen en Dier & Zorg. Petplan Nederland is per 1 april opgericht als volmachtbedrijf in zorgverzekeringen voor honden en katten, aldus statutair directeur Nico Schuurbiers (30). Voor de dagelijkse leiding is per 1 mei Peter van Rooijen aangetrokken. Petplan Nederland heeft een licentieovereenkomst gesloten met Petplan UK, de verzekeraar van huisdieren in het Verenigd Koninkrijk. Als risicodrager zal Unigarant/UVM, dochterbedrijf van de ANWB, gaan fungeren. “In ons land is slechts één professionele aanbieder van zorgverzekeringen voor huisdieren actief”, zegt Van Rooijen. Domicilie Petplan zal geen domicilie kiezen in Cuijk, waar de dierenartsenorganisatie AUV (1.800 leden) is gevestigd. “Nee, we zijn op zoek naar een locatie in de Randstad”, zegt Schuurbiers. Aan de oprichting van de AUV-dochter is volgens hem “een voorbereidingstraject van drie jaar vooraf gegaan”. Onder meer is een uitgebreid marktonderzoek onder consumen-ten en dierenartsen gehouden. In ons land zijn volgens de initiatiefnemers 1,9 miljoen honden en 2,6 miljoen katten, waarvan 2% is ver-zekerd tegen medische kosten. De uitgaven voor medische hulp aan honden en katten beloopt volgens hen per klant jaarlijks zo’n ? 170. Ervaring Van Rooijen heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met huisdierenverzekeraars. Na tien jaar als dierenarts te hebben gewerkt, mocht hij in april 1996 – na een langdurige goedkeuringsprocedure bij de toenmalige Pensioen- en Verzekeringskamer (nu De Nederlandsche Bank) – de onderlinge waarborgmaatschappij Pet Insurances Nederland oprichten. Het initiatief bleek van korte duur; de nieuwe huisdierenverzekeraar kon nooit op meer dan honderd verzekerden bogen. Begin december van datzelfde jaar nog kreeg Van Rooijen opnieuw ‘groen licht’ van de toezichthouder, zodat de onderlinge waarborgmaatschappij Pluto Dierenverzekeringen operationeel mocht worden, die onder meer met de Plus Polis (calamiteitendekking) en De Gezondheidspolis (ziektekostendekking) voor honden en katten op de markt kwam. Pluto werkte daarbij samen met assurantiebedrijf Gerard van Zundert (Wateringen), die in de eerste jaren ruim vijfhonderd polissen in de boeken mocht bijschrijven. Dier & Zorg Eind 1998 stapte Van Rooijen op en trad in dienst van SNS Reaal-dochter Proteq, waar hij als adviseur betrokken was bij de oprichting van de huisdierenverzekeraar Dier & Zorg. Deze maatschappij had in 2005 ruim 72.000 polissen, waarvan 52.000 voor honden en 20.000 voor katten in portefeuille. Twee jaar geleden verliet Van Rooijen ook deze direct-writer om vervolgens te worden betrokken als adviseur bij de oprichting van Petplan Nederland. De medische kosten voor een hond bedragen per jaar zo’n ? 170.

Reageer op dit artikel