nieuws

Huisdierenverzekeraar Animas telt 20.000 verzekeringen

Archief

De onderlinge huisdierenverzekeraar Animas heeft in de afgelopen twee jaar zijn polisbestand verdubbeld. Volgens oprichter-directeur Hans Rosink telt Animas nu circa 20.000 lopende polissen tegen 10.000 medio 1997.

Animas heeft onlangs van de Verzekeringskamer een vrijstellingsverklaring ontvangen als bedoeld in artikel 3 van het Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (v.o.w. 3).
Animas had een verklaring conform artikel 2 van dit besluit (v.o.w. 2), maar deze kent een limiet van 3.000 verzekerden resp. f 1 mln premie-inkomen.
Bij artikel 3 is sprake van een onbeperkt aantal deelnemers, maar geldt wel een bovengrens van f 3,62 mln premie-inkomen. Het toezicht is vergelijkbaar met dat van de maatschappijen die een WTV-vergunning hebben, met dien verstande dat de solvabiliteitseisen lager liggen en er geen toetsing van bestuurders plaatsvindt.
Overigens heeft de procedure om van v.o.w. 2 naar v.o.w. 3 te komen ongeveer twee jaar geduurd, hetgeen Rosink als zeer traag heeft ervaren.

Reageer op dit artikel