nieuws

Huisdierenverzekeraar Animas nu in liquidatie

Archief

De al jaren onder ‘consumentenvuur’ liggende huisdierenverzekeraar Animas wordt geliquideerd. Alle circa achtduizend polissen worden uiterlijk 1 september beëindigd. Bewindvoerder Van Dusseldorp heeft de portefeuille – met relatief veel oudere dieren – niet elders kunnen onderbrengen.

Nadat toezichthouder DNB op 28 april al een prolongatiestop aan Animas had opgelegd, werd op 17 mei – op verzoek van DNB – de noodregeling uitgesproken door de rechtbank in Almelo. Reden: de solvabiliteit was tot onder het wettelijk minimum gedaald.
Verzekerden kunnen voorlopig nog wel schadeclaims indienen en houders van een koopsompolis krijgen een nog te bepalen evenredig deel van de betaalde premie terug. Deze terugbetaling zal waarschijnlijk in de loop van het najaar plaatsvinden.
NHZ
Statutair gevestigd in Enschede, formeel zetelend in Glane en feitelijk kantoorhoudend in Overdinkel, is Animas de laatste jaren doorgerold. Jaren waarin er in diverse consumentenprogramma’s (en de bijbehorende internetforums) veel kritiek op Animas naar voren is gebracht. Het bedrijf, formeel een onderlinge, is voortgekomen uit het in de beginjaren tachtig door Hans Rosink opgerichte Nationaal Huisdieren Ziekenfonds (NHZ).
Vijf jaar geleden berichtte AssurantieMagazine dat de onderlinge Animas wilde groeien en daartoe een naamloze vennootschap had opgericht: Animas NV. Het bedrijf werd medio 2001 gerund door Margriet Thegelkamp, die al vele jaren bij NHZ/Animas in dienst was. Volgens haar was oprichter Hans Rosink (destijds 49 jaar ) met de ‘VUT’ gegaan. Verdere toelichting wilde Thegelkamp niet geven. “Ik wil ook op dat punt dezelfde stijl als Rosink hanteren.”
In de praktijk is hij evenwel altijd aan de touwtjes blijven trekken, waarbij hij ook geld aan zichzelf heeft geleend.
‘Beestachtig goedlopend’
De toenmalige plannen van Animas riepen de herinnering op aan een merkwaardige advertentie die in februari 2001 vele dagen achtereen in De Telegraaf stond. In die advertentie werd een ‘beestachtig goedlopende onderlinge’ ter overname aangeboden. Er werd uitsluitend een (geheim) faxnummer vermeld. Alles wees in de richting van Rosink, maar hij ontkende de man achter die advertentie te zijn.
“Nog niet failliet”
In een mededeling aan verzekerden heeft bewindvoerder Dusseldorp gesteld: “Ik wil duidelijk maken dat Animas op dit moment nog niet failliet is. De noodregeling is uitgesproken om te voorkomen dat Animas in de toekomst in problemen komt en dat de verzekerden in de toekomst schade zullen lijden doordat geclaimde schades niet kunnen worden betaald”.
Die toekomst is echter begrensd door de datum van 1 september.

Reageer op dit artikel