nieuws

Huisartsenpraktijk

Archief

Univé en VU medisch centrum hebben een principeovereenkomst gesloten voor het opzetten van een academische huisartsenpraktijk. Via deze gezamenlijke huisartsenpraktijk willen beide partijen verdere innovatie in de huisartsenzorg bewerkstelligen. Naast de fysieke praktijk installeren beide partijen een bijzonder hoogleraarschap Huisartsenzorg.

Helpdesk Zorg
Vakbond De Unie, de internetvakbond en tussenpersoon Meeùs (Aegon) starten een onafhankelijke helpdesk Zorg, Sociale Zekerheid en Pensioen. De helpdesk wordt gefaseerd opgebouwd. Dit jaar ligt het accent op informatievoorziening en advies over het zorgstelsel en bijbehorende verzekeringen. In 2008 worden ook preventieve en inhoudelijke zorgadviezen gegeven.
Relatiecheck
Anva-gebruikers kunnen via de VerzekeringsRing hun relatiebestand vergelijken met de sanctielijst die de Europese Unie heeft opgesteld in het kader van terrorismebestrijding. Anva heeft hier een programma voor ontwikkeld. De VerzekeringsRing is een combinatie van computerprogramma’s en datacommunicatie voor het delen van fraude, polis- en schade- en uitkeringsgegevens tussen verzekeraars en gevolmachtigden.
Uitbesteden
VGZ-IZA-Trias heeft zijn IT-infrastructuur en het applicatiebeheer van het IZA-onderdeel uitbesteed aan IT-dienstverlener Atos Origin. De medewerkers die hierbij betrokken zijn, treden in dienst van het ICT-bedrijf. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar.
Internetsite
Cisco Barão, makelaar en taxateur van assurantieondernemingen, heeft een nieuwe website (www.ciscobarao.nl) en een nieuw e-mailadres: info@ciscobarao.nl.
Denktank
De Nationale Denktank heeft het haar eerste rapport gepresenteerd; ‘Recept voor morgen. Een frisse blik op betere zorg voor chronisch zieken’. Het opzetten van een Health Transfer System is een van de adviezen van de Denktank. Dit moet ertoe leiden dat zorgverzekeraars meer investeren in preventie. Het volledige rapport is te downloaden op www.nationale-denktank.nl.
Vastelastenbond
FBTO en de Vastelastenbond continueren hun samenwerking en dat betekent dat de leden van de bond 7% korting krijgen op de basisverzekering en 10% op de aanvullende zorgpolissen. De maandpremie van de FBTO-restitutiepolis komt daarmee op _ 87,89.
Woonlasten-aov
Op het extranet van Fortis ASR, Cockpit, is het nu mogelijk om een woonlasten-aov te sluiten. Om het intermediair het gemak van Cockpit te laten ervaren, biedt de verzekeraar een administratievergoeding van _ 100 voor iedere gesloten aov individueel die digitaal via Cockpit is gesloten. Deze actie loopt tot 30 juni van dit jaar.
Nieuwsbrief
Het internetbedrijf Pinwork heeft 5.000 tussenpersonen aangeschreven en ze daarbij gewezen op de gratis nieuwsbriefmodule die zij kunnen gebruiken. Met deze module kan de tussenpersoon klanten informeren en e-mailadressen inwinnen van bestaande en nieuwe relaties.
Zorgcollectief
Frugi Venta, het Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland, heeft naast de zorgcollectiviteit met Zilveren Kruis Achmea nu ook een zorgcollectitiviteit gesloten met Ohra. Deze biedt 9% korting op de maandpremie die zonder eigen risico dan _ 86,40 bedraagt. Verder 4% tot 15% korting op de aanvullende pakketten en 10% korting op de tandartsverzekering. Ook krijgt de werknemer pakketkorting als hij meerdere polissen onderbrengt bij Ohra.
CIS verhuisd
De Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzamen verzekeringsmaatschappijen (CIS) is verhuisd van Zeist (ABZ) naar het gebouw van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. CIS verzorgt diensten rondom het beheer van data voor schadelast- en fraudebeheersing.

Reageer op dit artikel