nieuws

Houding intermediair stoort Generali-topman Wansink

Archief

Algemeen directeur Freek Wansink van Generali keek in zijn nieuwjaarsboodschap vooral terug op 2007, volgens hem een jaar om snel te vergeten.

“Al met al was het bepaald niet het mooiste jaar uit de historie van de intermediaire distributie. Een hoop gedoe rond de beleggingsverzekeringen met als dieptepunt tussenpersonen en verzekeraars die elkaar op dit punt de maat gingen nemen.”
Wansink stoort zich verder aan de onverschilligheid bij het intermediair. “Er zijn diverse ontwikkelingen die ons grote zorgen zouden moeten baren, maar dat tot mijn verbazing nog amper doen. Zo bespeur ik gaandeweg een bepaalde vorm van onverschilligheid bij het intermediair, maar ook bij de standsorganisaties over zaken die ze tot voor kort nog erg belangrijk vonden.” Een voorbeeld daarvan is het performanceonderzoek van DAK, NVA en NBVA. “Alleen opgetogen verhalen over de mooie uitkomsten en geen woord over de bedroevend lage betrokkenheid van de eigen leden.”
Dramatisch
De consolidatie in de markt is een ander punt van zorg voor de de Generali-topman. “De klant heeft zo langzamerhand meer keuze rechtstreeks dan via het intermediair, maar het lijkt niemand te deren. Toch gek in een tijd waarin je toegevoegde waarde in toenemende mate wordt afgemeten aan de wijze waarop je de klant helpt met het maken van de juiste keuzes.”
Wansink wees tot slot op “het dramatische gebrek aan voortgang op het gebied van ketenintegratie, waar blijkbaar het gebruik van extranetten als het optimum wordt beschouwd, terwijl we pas met integraal gebruik van GIM échte besparingen kunnen realiseren”.

Reageer op dit artikel