nieuws

‘Hou provisiesysteem in ere!’

Archief

Van het provisiestelsel worden klant, verzekeraar én tussenpersoon slechter, concludeerde Floks Laverman in een afstudeeronderzoek aan de faculteit Economie van de Universiteit van Amsterdam (zie AM 5, pag 4). Tussenpersoon Rob Super is het daar niet mee eens.

“De suggestie wordt wel eens gewekt dat tussenpersonen bij voorkeur producten willen verkopen waar de meeste provisie op zit. De Nederlandse verzekeringsmarkt kan echter als een volledig verzadigde markt – op arbeidsongeschiktheid en rechtsbijstand na – worden beschouwd, met veel concurrerende aanbieders, een hoge mate van transparantie en uniformiteit van producten en prijzen, met lage marges voor de aanbieders. Tevens kent deze markt vrijwel gehele uniformiteit qua provisies voor het intermediair.
Tussenpersonen streven wel een zo hoog mogelijke omzet na, maar dat lukt hen alleen tegen concurrerende prijzen plus het bieden van toegevoegde waarde. Door van de consument geen beloning te vragen is het provisiesysteem het meest klantvriendelijke. Het nadeel voor het intermediair kan zijn, dat hij adviezen geeft die de klant niet opvolgt en waardoor hij geen provisie ontvangt (voornamelijk in het hypotheekadviestraject).
Tandartsconsult
Als consumenten vooraf een honorarium moeten betalen, werpt dit een drempel voor hen op en missen zij een advies waaraan behoefte bestaat. Vergelijk dit met de advocatuur. Weinig consumenten zijn bereid naar een advocaat te stappen als zij een conflict hebben, omdat zij direct een rekening krijgen. Velen vinden de premie voor een rechtsbijstandverzekering of voor een aansprakelijkheidsverzekering (avp) met _ 2,5 mln dekking zelfs nog te hoog, of hikken aan tegen een eigen risico van _ 100 op een avp of zorgverzekering.
Zoals mensen liever premie betalen voor een tandartsverzekering dan een rekening van de tandarts te krijgen; ook al zijn ze met een rekening voor het consult achteraf goedkoper uit. Als een consument een avp wil hebben en voor het advies een nota krijgt, is hij geneigd te gaan shoppen tot hij het intermediair treft, dat geen nota geeft, maar ook geen provisie ontvangt.
Dupe
Er zullen in dat scenario nog maar weinig mensen animo hebben om assurantieadviseur te worden. Het gevolg is dat mensen nergens meer terechtkunnen voor advies op het gebied van verzekeringen of hypotheken, dan alleen rechtstreeks bij aanbieders. Deze worden dan allemaal direct writer met hoge reclamebudgetten, steeds lagere prijzen en zodanig verkrappende marges, dat het geen gewin meer oplevert verzekeringen of hypotheken aan te bieden.
Consumenten en bedrijfsleven zouden de dupe zijn als het systeem – dat nu provisiesysteem heet maar beter honorarium kan worden genoemd – ter ziele wordt gedragen. Het provisiesysteem bestaat ten minste al vanaf 1819 en heeft zijn toegevoegde waarde bewezen en bewijst dat nog steeds. Laat ons dat in ere houden!

Reageer op dit artikel