nieuws

Horecatekening niet structureel verliesgevend

Archief

Eind september 2005 kondigde Nassau Verzekeringen aan na dertig jaar te stoppen met het verzekeren van horecabedrijven. Een opmerkelijk besluit, maar met een loss-ratio gedurende vier opeenvolgende jaren van 100% ook een logisch besluit. Reden voor AssurantieMagazine om te onderzoeken hoe het is gesteld met de horecatekening in ons land. Zijn verliezen als bij Nassau een structureel probleem of niet?

Volgens Jan Koper van Marsh is dat niet het geval: “De markt trekt juist aan en wordt softer: het aantal aanbieders groeit en het acceptatiebeleid is minder stringent dan voorheen. De premies dalen.” Koper wijt de slechte resultaten van Nassau aan pech: een paar grote schades bij een relatief kleine portefeuille.
Zijn marktanalyse wordt gestaafd door Hans van Ommen van Eurolloyd. Ook volgens Joop Goossens van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de belangenvereniging van 22.000 horecaondernemers, is het niet juist om te veronderstellen dat verzekeraars nauwelijks enthousiast zakendoen met de horeca. “Echter, een aantal verzekeraars onderschat de grote diversiteit binnen de horeca. Ook zijn er bij die alleen de krenten uit de pap willen hebben.”
Het lijkt erop dat iedereen graag hotels verzekert, maar voor de eigenaar van een snackbar wordt het al moeilijker om een betaalbare brandverzekering te sluiten. Nog lastiger is het voor discotheken, en zit er aan een etablissement een exotisch luchtje of een erotisch tintje, dan haken de meeste verzekeraars sowieso af.
Krenten uit de pap
Wie als horecaondernemer start en zich wil oriënteren op de benodigde bedrijfsverzekeringen, komt al snel uit bij Koninklijke Horeca Nederland Verzekeringen. Onder dit label biedt assurantiemakelaar Marsh sinds medio november 2003 de leden van KHN brand-, bedrijfsschade- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen aan. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde van KHN dat geen soorten bedrijven collectief worden uitgesloten van een verzekering.
Later werden onder dit label ook rechtsbijstand-, auto- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aangeboden en begin 2006 een basisverzekering voor ziektekosten. Op dit moment wordt gewerkt aan verdere uitbreiding van het pakket en kunnen bij Marsh offertes worden aangevraagd voor annulerings- en evenementenverzekeringen, glas/lichtreclame-, (kas)geld- en ongevallenverzekeringen. Risicodrager van Koninklijke Horeca Nederland Verzekeringen is voor de meeste producten Centraal Beheer Achmea.
Feedback
Belangrijke reden voor KHN om te kiezen voor samenwerking met Marsh was de internetapplicatie Memo Risk voor self-auditing. Na het invullen van een vragenlijst door de ondernemer en zijn tussenpersoon genereert dit systeem een rapport met verbeteringsvoorstellen, inclusief risicoprofiel. Hierdoor is automatische acceptatie mogelijk.
Over de resultaten van de samenwerking willen Marsh en KHN geen mededelingen doen, maar Goossens kan wel “een belangrijke toename van aanvragen en verzekeringen” melden. “Maar wat voor ons het belangrijkste is: we krijgen positieve feedback van onze leden.”
Marktaandelen
De grootste spelers in de markt voor horecaverzekeringen zijn – naast Marsh – de makelaars Eurolloyd en Aon en de verzekeraars Delta Lloyd, Fortis ASR, Interpolis, OOM en Nationale-Nederlanden. Het bepalen van de onderlinge marktaandelen is nauwelijks mogelijk, omdat bijna niemand (uit concurrentieoverwegingen) opening van zaken wil geven over premievolume en resultaten. Alleen Eurolloyd-directeur Hans van Ommen wil desgevraagd wel melden dat bij zijn bedrijf door zes FTE jaarlijks in totaal voor ongeveer _ 12 mln aan premies uit de horecatekening in de boeken kan worden bijgeschreven. Bij Fortis ASR zijn tien mensen (in FTE) dagelijks bezig met horecaverzekeringen, bij Interpolis vijf, Delta Lloyd vier en OOM en AON beide drie.
Deurbeleid
Van de onderzochte verzekeraars willen alleen OOM en Interpolis op voorhand geen enkel bedrijfstype willen uitsluiten. De overige verzekeraars doen in principe geen zaken met koffieshops en erotische horeca. Maar ook voor discotheekeigenaren is het moeilijk de gewenste bedrijfsverzekeringen te sluiten. Bij Aon, Fortis ASR en Nationale-Nederlanden wordt ten aanzien van discotheken in ieder geval een ‘zeer stringent deurbeleid’ gevoerd: ze krijgen geen toegang. En dat heeft weer alles te maken met hun eigen deurbeleid, dat regelmatig leidt tot wraakoefeningen van geweigerden… Delta Lloyd geeft aan discotheken met name in co-assurantie te tekenen.
Shoarma/pizza/rotikoeriers bellen voor hun verzekeringen tevergeefs aan bij AON en Fortis ASR, maar zijn bij deze laatste maatschappij wel acceptabel als ze hun activiteiten combineren met een restaurant.
Inspectie
Alvorens tot acceptatie over te gaan worden bij Fortis ASR alle risico’s door de maatschappij geïnspecteerd. AON en Interpolis geven aan dat vooral de moraliteit en de ervaring van de horecaondernemer een belangrijke rol spelen in hun acceptatieproces. Ook bij Nationale-Nederlanden wordt elk risico apart beoordeeld. Eurolloyd vertrouwt op de expertise van het intermediair. OOM zegt minder streng te zijn dan andere maatschappijen: “Wij bieden oplossingen voor risico’s die niet of onder beperkende voorwaarden geaccepteerd worden door brandverzekeraars.”
Producten
Nationale-Nederlanden en Interpolis hebben de horeca-ondernemer momenteel het meest complete pakket verzekeringen te bieden, van aansprakelijkheid tot ziektekosten en alles wat daar tussen zit. Ze worden op de voet gevolgd door Delta Lloyd, dat alles biedt, behalve een evenementenverzekering.
Bij Eurolloyd is alles te sluiten behalve arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenpolissen en OOM, die het soepelste acceptatiebeleid voert, heeft weer het kleinste assortiment, bestaande uit brand-, reconstructiekosten-, inbraak-, vandalisme-, ziektekosten- en ongevallenverzekeringen.
Premieschommelingen
Hoewel iedere horecaondernemer zich in Nederland tegen een redelijke prijs kan verzekeren tegen de meeste schades, zijn toch nog wel wat verbeteringen denkbaar volgens Joop Goossens van KHN: “De transparantie van de premie en de dekking voor alle segmenten in de horeca, zodat een ondernemer kan zien wat hij kwijt is aan premie voor zijn risico. Maar ook de continuïteit van het acceptatiebeleid, zodat hij niet steeds wordt verrast door grote premieschommelingen of zelfs zonder dekking komt te zitten.”
Kuuroorden
Tot slot komt Goossens nog met een opmerkelijk idee voor een vorm van samenwerking tussen de horeca- en de verzekeringsbranche: “Wij zijn ervan overtuigd dat er veel kosten bespaard kunnen worden als de ‘hospitality industrie’ (en dat zijn onze leden) actief zou kunnen participeren in het ‘care’-gedeelte van de zorg en de medische wereld zich zou beperken tot het cure-gedeelte. Wij nodigen zorgverzekeraars uit om ook preventieve zorg in een aanvullend pakket op te nemen; horecaondernemers die zich bezighouden met wellness, ontstressen, spa-resorts, kuuroorden enzovoort, zijn graag bereid op dit gebied samen te werken met de verzekeraars.”
in een restaurant.

Reageer op dit artikel