nieuws

Hoogleraar Kalkman houdt pleidooi voor elektronische polis

Archief

Verzekeraars moeten kunnen volstaan met het elektronisch beschikbaar stellen van polissen en algemene voorwaarden. Nu maakt wetgeving dat nog onmogelijk en dat belemmert ernstig de ontwikkeling van verzekeren via internet.

Dat zei Wouter Kalkman, hoofd van de afdeling Juridische en Fiscale Zaken & Compliance van Nationale-Nederlanden, eerder deze maand bij de start van zijn hoogleraarschap Verzekeringsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
Volgens Kalkman kleven er aan schriftelijke documenten net zo veel bezwaren als aan elektronische. Ook bij brieven bestaat de kans dat ze niet aankomen, niet worden gelezen of kwijtraken. Elektronische documenten geven derhalve net zo veel bescherming, duidelijkheid en rechtszekerheid als schriftelijke, vindt Kalkman.
Burgerlijk Wetboek
In zijn oratie stelt hij dat een verzekeraar momenteel na het totstandkomen van een verzekeringsovereenkomst – ongeacht of dat via een tussenpersoon gebeurt of bijvoorbeeld via internet – een schriftelijke polis moet verstrekken, alsmede de algemene en bijzondere voorwaarden. Die eis moet wat hem betreft uit het Burgerlijk Wetboek worden geschrapt.
Wel vindt Kalkman het terecht dat consumenten (eenmalig) moeten instemmen met het ontvangen van belangrijke verzekeringspapieren via elektronische weg. Ook moeten zij die toestemming kunnen intrekken.
Ineas
Verzekeraars die nu al afzien van schriftelijke polisbescheiden, overtreden de wet. Als voorbeeld noemt Kalkman internetverzekeraar Ineas. “Wanneer Ineas op zijn website schrijft dat alle documenten als PDF eenvoudig en in het correcte formaat zijn af te drukken, dan gebeurt er iets dat in strijd is met het Burgerlijk Wetboek. Er wordt geen door de verzekeraar ondertekende schriftelijke polis afgegeven. Het elektronisch beschikbaar stellen van de polis, zoals Ineas doet, is – op dit moment – onvoldoende”, aldus Kalkman.
Sluiten via internet
Kalkman laat zich in zijn oratie overigens ontvallen dat hij op korte termijn geen grote veranderingen verwacht in de wijze waarop mensen verzekeringen sluiten. “Consumenten zijn zover nog niet”, zegt Kalkman, met het oog op het grootschalig sluiten van polissen via internet. Verwijzend naar onderzoekscijfers stelt hij dat “slechts 12% van alle verzekeringen via internet wordt gesloten”.
Kalkman houdt de mogelijkheid open dat consumenten zich gehinderd voelen door beperkingen in het elektronisch zakendoen. “Internet heeft voor consumenten en verzekeraars met name voordelen als het gehele proces – van oriënteren, informeren, aanvragen, sluiten, afgeven van de polis en informeren tijdens de looptijd van de verzekering – langs elektronische weg kan plaatsvinden.” De toekomst is volgens Kalkman een “Persoonlijke Internet Pagina op het netwerk van de verzekeraar”, analoog aan de wijze waarop mensen internetbankieren. Een digitale handtekening of een systeem met pincode en/of wachtwoord moet daartoe volstaan.
voor polishouders.

Reageer op dit artikel