nieuws

Hoogervorst wil sneller actie bij ziekteverzuim

Archief

Werkgevers moeten al na zes weken in plaats van na dertien weken hun werknemers ziekmelden bij de uvi’s. Dit heeft staatssecretaris Hoogervorst de Tweede Kamer meegedeeld.

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat er kostbare (reïntegratie)tijd verloren gaat als de werkgever pas na dertien verzuimweken zich met een reïntegratieplan bij de uvi meldt. Inplaats hiervan moet het verzuim al na zes weken bij de uvi worden gemeld. De uvi moet de werkgever dan opgeven wat het hem kost als de werkgever ziek zou blijven. Desgevraagd levert de uvi een reïntegratie-advies. Als duidelijk wordt dat de werknemer niet naar het eigen bedrijf terugkeert, zet de uvi het reïntegratieproces in werking.
Hoogervorst heeft dit voorgesteld in zijn ‘poortwachtersbrief’ aan de Tweede Kamer. Het gaat om een nadere uitwerking van het ‘Plan van aanpak WAO’ waar hij begin van dit jaar mee kwam.

Reageer op dit artikel