nieuws

Hoogervorst: nog geen antwoord op klacht verzuimverzekeraars

Archief

Om het onderzoek niet te beïnvloeden, wil staatssecretaris Hoogervorst nog niets zeggen over de klacht bij de NMa over verzuimverzekeraars.

Twintig kleine arbodiensten hebben bij de NMa geklaagd dat ziekteverzuimverzekeraars de werkgevers verplichten in zee te gaan met bepaalde arbodiensten. Hoewel de klacht al in 1998 werd ingediend, vroeg de NMa pas onlangs het Verbond om informatie op dit punt (zie AM 3, pag. 4). Over de klacht hebben de Kamerleden Wilders en Voûte-Droste (beiden VVD) staatssecretaris Hoogervorst aan de jas getrokken. Hoogervorst antwoordt dat de NMa de klacht nog onderzoekt. “Daarom doe ik geen uitspraken over de mate waarin het in de klacht gestelde waar is.”
Volgens Hoogervorst is de klacht gericht tegen de handelwijze “van verzuimverzekeraars in het algemeen en tegen drie in het bijzonder”. .”Dat klopt”, zegt Thea Wentink, directeur van arbodienst AGW in Hoorn die namens de twintig de klacht bij de NMa heeft ingdiend. “In de klacht hebben we het over Amev, NN en SFB. In een latere brief hebben we daar De Amersfoortse aan toegevoegd.”
Verplichte winkelnering
Op de vraag of het om ongewenste gedwongen winkelnering gaat, zegt Hoogervorst: “Tussen verzuimverzekeraars en hun klanten geldt in beginsel contractvrijheid: zij moeten onderling uitmaken of zij afspraken maken over de keuze voor bepaalde arbodiensten. Natuurlijk moeten zij zich (…) hierbij houden aan de kaders van de Mededingingswet. Mededingsingsbeperkende afspraken en misbruik van economische machtspositie zijn verboden, en deze aspecten worden onderzocht.”

Reageer op dit artikel