nieuws

Hoogervorst is positief over zorgafspraken Minister Hoogervorst

Archief

vindt dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een goede invulling geeft aan zijn zorgplicht, door afspraken te maken over het versneld wegwerken van wachtlijsten

Zorg en Zekerheid heeft met het Leidse Diaconessenhuis afspraken gemaakt over het sneller behandelen van verzekerden. De afspraak geldt in eerste instantie voor staaroperaties. Volgens Hoogervorst doet de verzekeraar hiermee precies wat van hem verwacht wordt: zorgen voor een snelle toegang tot de zorg voor de verzekerde. Verzekerden van Zorg en Zekerheid krijgen geen voorrang, aldus de bewindsman in antwoord op Kamervragen. “De afspraken betreffen extra productie, die de wachtlijstproblematiek in algemene zin helpt oplossen.”

Reageer op dit artikel