nieuws

Hoogervorst belooft klachtencommissie WMK

Archief

Staatssecretaris Hans Hoogervorst heeft toegezegd werk te zullen maken van een klachtencommissie voor de Wet Medische Keuringen.

Er komen twee commissies, één voor aanstellingskeuringen en één voor pensioenkeuringen. De staatssecretaris deed die toezegging op mondelinge Kamervragen van Arthie Schimmel (D66).
Nu kunnen mensen met klachten alleen terecht bij het Breed Platform Verzekerden en Werk, dat feitelijk niet meer kan dan klachten aanhoren en registreren. Volgens Schimmel is dat ontoereikend en ziet het er niet naar uit dat werkgevers, werknemers en artsenorganisaties hun afspraak nakomen en op redelijke termijn zelf een klachteninstituut instellen.
Hoogervorst deelt haar mening en gaat nu organisatorische (samenstelling) en juridische (status en bevoegdheden) voorbereidingen treffen. Verder wil hij een duidelijker toetsingskader ontwikkelen rond de doelen en rechtvaardiging van keuringen. De commissie zou bij Algemene Maatregelen van Bestuur per 1 januari 2001 ingesteld moeten zijn.

Reageer op dit artikel