nieuws

Hooge Huys werkt aan ‘universal finance’

Archief

De missie van Hooge Huys is “professionele distributie van financiële gemoedsrust”. Binnenkort hoopt de SNS Reaal-dochter daar inhoud aan te geven met de introductie van een écht ‘Financieel Plan’. Hooge Huys test het zogenoemde universal-financeconcept momenteel bij twaalf tussenpersonen uit en heeft de brede lancering voor dit najaar in de planning.

“Er is bij consumenten veel behoefte aan een logische samenhang tussen producten op het gebied van beleggen, sparen, verzekeren en de hypotheek”, zo weet algemeen directeur Mel Kroon van Hooge Huys. “Universal finance is het antwoord daarop.”
Kroon beseft dat zijn maatschappij niet de eerste is die het idee van all finance of universal finance of universal boxing omarmt. “De combinatie van producten is logisch en dus niet uniek. In feite breid je een universal-lifeverzekering uit met meerdere producten, waaronder bancaire.”
Er zijn volgens Kroon maar weinig aanbieders die op het gebied van automatisering en administratie in staat zijn dit concept goed te ontwikkelen. “Wat dat betreft hebben wij de zaken bij Hooge Huys prima voor elkaar. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het onder één systeem brengen van de diverse onderdelen (Hooge Huys, NOG, Helvetia en Reaal Intermediair). Dat is gelukt en het systeem werkt goed. Verschijnselen als administratieve achterstanden en doorlooptijden zijn ons vreemd.” Hooge Huys heeft het systeem overigens helemaal in eigen beheer ontwikkeld.
Niet gecompliceerd
Het ‘Hooge Huys Financieel Plan’ draait om een centrale ‘Servicerekening’. Daarop wordt door de klant periodiek en automatisch geld overgemaakt, waarna de automatische verdeling van de gelden over de diverse producten volgt. In eerste instantie zijn dat: het Participatieplan en het Persoonlijk Vermogen Plan, de beleggingsrekening met zes beursgenoteerde fondsen van Hooge Huys en het ASN Aandelenfonds, een eenjarige overlijdensrisicoverzekering, én de hypotheek (Participatiehypotheek, Persoonlijk Vermogenhypotheek, Hypotheekspaarplan, aflossingvrij en overbruggingskrediet). Later volgen meer productmogelijkheden, waaronder zelfs schadeverzekeringen.
Volgens Kroon is het concept helemaal niet gecompliceerd en dus geschikt voor een grote doelgroep. “Het moet juist logisch zijn. Het gaat niet om financiële planning van A tot Z, maar om het logisch combineren van de behoefte aan financiële producten.”
Monitor
“Mensen willen dat hun financiële zaken goed geregeld zijn, maar willen er niet meer dagelijks mee bezig zijn”, aldus Kroon. “Samen met de adviseur worden vooraf keuzes gemaakt en het systeem bewaakt vervolgens de ontwikkeling en past daarop de premieverdeling aan en geeft signalen af aan het intermediair. Rust, gemak en overzicht dus.”
Kroon doelt hiermee op de monitorfunctie in het systeem van Hooge Huys. Een voorbeeld daarvan is: bij een beleggingshypotheek zorgen beursontwikkelingen tussentijds voor overschrijding van het doelvermogen en/of de maximale fiscale vrijstelling. Het systeem zorgt nu voor verlaging van de premie en verhoogt – bij een verder gelijkblijvende geldstorting – automatisch de overschrijving naar de beleggingsrekening. Speciaal daarvoor is de centrale ‘Servicerekening’ voorzien van een sweepfunctie. Dat houdt in dat eventuele overschotten op de ‘Servicerekening’ automatisch worden overgemaakt naar de beleggingsrekening.
Het systeem moet mede hierdoor zorgen voor een ideale invulling van de fiscale mogelijkheden. “Het zorgt voor een zo optimaal mogelijk rendement van de belastingboxen één en drie”, aldus Kroon. “Wat dat betreft stimuleert het nieuwe belastingstelsel de komst van dit soort concepten wel. En het is onze wens om als één van de eersten zoiets aan te bieden. Hooge Huys streeft naar product-leadership.”
Internet
De klant krijgt voorlopig alleen schriftelijk een overzicht van zijn financiële huishoudboekje in de vorm van een ‘Financieel Plan Servicemap’. Nog dit najaar moet het raadplegen van het overzicht en het doorvoeren van eenvoudige mutaties via internet mogelijk worden. Hooge Huys maakt daarbij gebruik van de internet-expertise van concerngenoot SNS Bank. Kroon wil het SNS-concept echter niet klakkeloos overnemen. “Er is namelijk een essentiel verschil in de wijze van distributie van beide bedrijven. Wij verkopen onze producten via het intermediair en dat is heilig voor ons. Je moet bij de inzet van internet rekening houden met de rol van het intermediair. We kunnen de klant dus nooit ongelimiteerd zelf zijn wijzigingen laten doorvoeren. Daar hoort de tussenpersoon een rol in te spelen.”
De tussenpersoon is volgens Kroon allang geen assurantiebemiddelaar meer. “Het zijn financiële planners aan het worden, net zoals verzekeraars uitgroeien tot all-financedienstverleners. Dat is natuurlijk wel een essentiële constatering bij de introductie van universal finance. Het intermediair kan hiermee de deur naar zijn klanten gesloten houden voor andere aanbieders. Ik verwacht hier dezelfde ontwikkeling van als we eerder bij universal-life hebben gezien.”
Introductie
Hooge Huys test het universal-financeconcept sinds kort uit bij twaalf tussenpersonen. Afhankelijk van de resultaten volgt nog dit jaar de brede introductie van het Hooge Huys Financieel Plan. Het ‘Financieel Plan’ moet een forse bijdrage gaan leveren aan de doelstelling van Hooge Huys: een marktaandeel van 10% in de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen tegen periodieke premiebetaling. Volgens Kroon is dat marktaandeel al groeiende. “Maar gezien de kwaliteit van onze service en producten zou je een snellere toename verwachten”, zo verwoordt hij een lichte teleurstelling.
Om het intermediair in de uitvoering van het nieuwe concept zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft Hooge Huys een afdeling ‘Financiële Servicedesk’ opgericht. Vaste contactpersonen verzorgen voor het intermediair de offertes en acceptaties, terwijl tussenpersonen én consumenten hier ook vragen kunnen stellen. Andere instrumenten liggen op het vlak van software, training, promotie en database-analyse.
In de beloning komt geen verandering. Kroon: “Op termijn is wellicht provisie mogelijk als percentage van de cash-stroom per kantoor. Maar laten we de introductie van dit concept nou niet verwarren met een discussie over beloning.” Volgens Kroon heeft het intermediair momenteel voldoende keus bij Hooge Huys. “De tussenpersoon kan 0% tot 100% van zijn provisie ten goede laten komen aan de waardeopbouw van een product en kan van hetgeen hij als honorering wil ontvangen 0% tot 100% laten uitkeren als afsluitprovisie of doorlopende provisie.”
Mel Kroon: “Hooge Huys streeft naar product-leadership.”

Reageer op dit artikel