nieuws

Hooge Huys start Rentegarantiefonds

Archief

Hooge Huys introduceert binnenkort het PensioenPlan met overrentedeling. Speciaal voor dit plan heeft Hooge Huys een nieuw beleggingsfonds ontwikkeld: het Rentegarantiefonds. Dit fonds geeft gegarandeerd 4% rendement. Overrente wordt maandelijks toegekend en ook hierop wordt de rendementsgarantie gegeven.

Het PensioenPlan is de pensioentoepassing van het al enkele jaren bestaande ParticipatiePlan. De polishouders van het PensioenPlan kunnen hun pensioen- of lijfrentegeld binnenkort beleggen in het Rentegarantiefonds. Dit fonds belegt in Nederlandse vastrentende waarden.
Het rendement van een belegging in het fonds is, zonder enig koersrisico, gegarandeerd 4%. Elke maand wordt de eventuele overrente toegekend aan de deelnemers, in de vorm van extra participaties, onder aftrek van 0,35% aan kosten op jaarbasis. De uitgekeerde overrente is direct rentedragend en ook hierop wordt een gegarandeerd rendement van 4% gegeven.
Switchen van fonds en opnemen van (een deel van) het ingelegde geld kan: ten koste van 10%. Veranderingen in de dekking en premiebetaling van de aan het PensioenPlan gekoppelde verzekeringen zijn volgens het universal-lifeconcept kosteloos mogelijk.

Reageer op dit artikel