nieuws

Hooge Huys: spaarplan met garantie op vaste termijn

Archief

Inspelend op de hogere rentestand op de kapitaalmarkt lanceert Hooge Huys per 1 juni a.s. het Spaarplan met Rentegarantie, een kapitaalpolis op vaste termijn met een 100% garantiekapitaal op de einddatum.

Het Spaarplan kent twee looptijden: 15 of 20 jaar. De verzekeringstermijn is gelijk aan de premieduur.
Bij aanvang kan een eerste storting worden gedaan binnen de wettelijk toegestane bandbreedte. De minimum premie bedraagt f100 per maand.
Discontoclausule
Het levenprodukt kent een discontoclausule: bij overlijden van verzekerde wordt de polis premievrij en wordt het kapitaal op de einddatum (vaste termijn) uitgekeerd, of er volgt direct na het overlijden een uitkering ter grootte van het contant gemaakte kapitaal op basis van de gegarandeerde rente.
Bij een verzekerd bedrag tot f 100.000 volstaat een korte gezondheidsverklaring. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd.
De afsluitprovisie is 3% van de verzekerde som.
Een voorbeeld: een 35-jarige man betaalt bij een duur van 15, resp. 20 jaar een premie van f 100, resp. 200 per maand. Zijn kapitaal op de einddatum is bij 15 jaar f 26.840 resp. f 53.681, en bij 20 jaar f 41.303 resp. f 82.607.

Reageer op dit artikel