nieuws

Hooge Huys klopt allergoedkoopste reisverzekering Postbank met

Archief

f 1

Hooge Huys heeft een nieuwe scherp geprijsde doorlopende reisverzekering op de markt gebracht. De Vakantie Verzekering is de eerste reisverzekering die de Blue Travel Polis, het prijsproduct van de Postbank, in sommige dekkingsvormen qua prijs naar de kroon steekt.
Met de nieuwe doorlopende reisverzekering beantwoordt Hooge Huys de steeds luider wordende vraag van het intermediair naar een scherp geprijsde doorlopende reisverzekering. De assurantie-adviseurs riepen niet voor niks moord en brand. De introductie van een ‘kaalgeplukte’ doorlopende reisverzekering door de Postbank in 1995, zorgde in de afgelopen jaren voor de nodige problemen. Het enorme prijsverschil met vergelijkbare producten van intermediairverzekeraars was aan klanten – ondanks de verschillen in dekking – moeilijk uit te leggen. Voorzichtige schattingen spraken van een verkoop van een kleine 200.000 Blue Travel-polissen in de afgelopen twee jaar.
Het nieuwe product van Hooge Huys kent twee varianten: de Voordelige en de Volledige verzekering. De voordelige premie voor een alleenstaande bedraagt f 49 per jaar (Europadekking, eigen risico van f 200 en geen wintersportdekking). De Postbank vraagt een alleenstaande f 45. Zodra de alleenstaande echter werelddekking (f 35) en wintersportdekking (f 25) wenst, kost het doorlopende product f 109; precies één gulden goedkoper dan de Blue Travel Polis. Voor gezinnen met kinderen is het prijsverschil bij deze dekking wat groter: de Vakantie Verzekering kost f 275 en de Blue Travel Polis f 315. Alleen de doorlopende reisverzekering van de Rabobank is in zulke gevallen nog goedkoper (f 270).
Inhoud
Het inhoudelijke verschil tussen de Voordelige en Volledige dekking zit hem onder meer in de maximale geldigheidsduur per reis: 45 (voordelig) of zestig dagen (volledig); daarnaast verschilt het verzekerde bedrag voor beeld-, geluid- en computerapparatuur: f 1.750 of f 2.500; geld en cheques: niet gedekt of f 1.000; rechtsbijstand: niet gedekt of kostprijs. Ook de hoogte van het eigen risico verschilt: f 200 of f 100.
De premie voor de voordelige dekking bedraagt (volledig): f 49 (70) voor een alleenstaande en f 125 (175) voor een gezin met kinderen. De toeslag voor werelddekking kost f 35 (40) voor alleenstaanden en f 90 (95) voor kinderrijke gezinnen. Voor wintersportdekking betaal je bij Hooge Huys in beide varianten f 25 voor alleenstaanden en f 60 voor gezinnen met kinderen. Een aanvullende autohulpverzekering (inclusief vervangend vervoer) kost f 35.

Reageer op dit artikel