nieuws

Hooge Huys: hoger basistarief voor arbeidsongeschikheidsrente bij

Archief

de beleggingsverzekering

Het Hooge Huys heeft vorige week een nieuwe tariefstructuur ingevoerd voor arbeidsongeschiktheidsrenten die als aanvullende dekking gekoppeld zijn aan het ParticipatiePlan (beleggingsverzekering). De nieuwe structuur geldt voor alle vormen, dus zowel eerstejaars, na-eerstejaars en de wao-gatverzekering.
In plaats van de tot nog toe gevoerde klassen A en B worden vijf beroepsklassen ingevoerd, en er wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen.
De indeling van een beroep in een bepaalde klasse en de beroepsomschrijving kan verschillen in verband met de vraag of betrokkene het beroep al dan niet zelfstandig uitoefent.
Het basistarief wordt beroepsklasse 3 (voor verplegers en, in verzekeringstechnische zin, vergelijkbare beroepen). Dit tarief is het voormalige A-tarief vermeerderd met 30%.
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld, dat het tarief voor beroepen die van beroepsklasse A overgaan naar beroepsklasse 1 hierdoor 15% goedkoper is geworden. De andere kant van de medaille is uiteraard dat de meer risicovolle beroepen duurder worden. Beroepsklasse 1 2 3 4 5 n.v. Korting resp. opslag 35% korting 20% korting basistarief 30% opslag 65% opslag niet verzekerbaar Voorbeeld beroep boekhouder winkelbediende verpleger buschauffeur dakbedekker duiker De nieuwe tarieven gelden alleen voor nieuwe verzekerden. Bestaande verzekerden behouden hun huidige tarief. Bij verhoging van het verzekerde bedrag – anders dan vanuit bestaande optierechten of door een reeds geplaatste index – gaat eveneens het nieuwe tarief gelden.

Reageer op dit artikel