nieuws

Hooge Huys gaat incassokosten doorberekenen

Archief

Hooge Huys gaat kosten in rekening brengen bij de tussenpersoon, wanneer de maatschappij incasso en debiteurenbeheer van de tussenpersoon overneemt.

De meeste collega-verzekeraars brengen voor dit werk al jaren een kostenvergoeding in rekening bij het intermediair, aldus Hooge Huys.
Het intermediair verzorgt doorgaans premie-incasso en debiteurenbeheer zelf en ontvangt daarvoor bij de prolongatie een incasso- of doorlopende provisie.
Hooge Huys verzorgde tot nu toe desgevraagd bij wijze van service aan het intermediair zelf de incasso. De maatschappij deed dat gratis, hoewel een vergoeding logisch zou zijn geweest, schrijft de maatschappij. De stijgende kosten van het betalingsverkeer brengen Hooge Huys nu tot deze stap.
Betrokken tussenpersonen zullen door de maatregel het verschil in kosten voelen. Daarom krijgen zij van Hooge Huys ruimschoots de tijd om maatregelen te nemen om de kostenverhoging te voorkomen danwel een en ander gefaseerd door te voeren.
Volgens de samenwerkingsvoorwaarden zal Hooge Huys de tussenpersoon niet meer aan incassokosten in rekening brengen dan ‘25% van de te ontvangen incassoprovisie met een maximum van f 5 per incasso’.
Alleen voor het jaar 1995 gaat de maatschappij de incassokosten doorberekenen éénmaal per polis. Met ingang van 1996 zal dat gebeuren per incasso, aldus de maatschappij.
Aansluiting
“Daarbij is het de bedoeling aansluiting te vinden met ontwikkelingen in het betalingsverkeer. Dit betekent dat bij de doorbelasting onderscheid zal worden gemaakt naar betalingsvorm en dat dus gedifferentieerde tarieven zullen worden gevoerd”.

Reageer op dit artikel