nieuws

Hooge Huys en Bouwfonds niet uit op verbreken ‘win/win-situatie’

Archief

Hooge Huys en haar moedermaatschappij Bouwfonds Nederlandse Gemeenten zouden op dit moment niet erover piekeren om hun stevige banden te verbreken. “Ik kan het garanderen: het is echt niet zo”, zegt directielid J.C.M. Schoen desgevraagd expliciet.

Schoen is niet verrast door de onrust en commotie die is ontstaan naar aanleiding van het onderzoek dat bank MeesPierson in opdracht van het Bouwfonds uitvoert naar de grotere verhandelbaarheid van de aandelen.
In dat toekomstscenario wordt ook gekeken naar de activiteiten van het Bouwfonds, waaronder die op het gebied van verzekeringen, zegt Schoen. “De groei van het Bouwfonds brengt een grotere behoefte aan eigen vermogen met zich voor het op peil houden van de solvabiliteit, zowel die voor financieringen als die voor verzekeringen. Om het vermogen te versterken, zijn tal van opties mogelijk. En dus worden die alle opengehouden.”
Schoen bevestigt, dat verzekeringen door het Bouwfonds niet als een kernactiviteit wordt beschouwd. “Daarom zijn maatschappijen als UBO en Proteq in de voorbije jaren verkocht. Dat hoeft niet te betekenen, dat ook Hooge Huys van de hand wordt gedaan. Tussen beide bedrijven is immers een hoge graad van synergie bereikt. Rond 30% tot 40% van de premies uit levensverzekeringen van Hooge Huys is gelieerd aan de hypotheken van het Bouwfonds. Een dergelijke produktie is alleen te bereiken wanneer er eigendomsverhoudingen bestaan. Daarom alleen al bestaat er bij het Bouwfonds niet de intentie om die banden te verbreken”, aldus Schoen.
Het directielid van Hooge Huys ontkent niet dat ook de maatschappij zelf studeert op een eigen scenario, mocht het Bouwfonds ooit andere plannen ontwikkelen. “Als Hooge Huys hebben wij echter nog steeds baat bij een 100%-aandeelhouder als het Bouwfonds. De maatschappij had anders nooit zo snel kunnen groeien. Omgekeerd geldt trouwens hetzelfde. Er is dus sprake van een win/win-situatie.”
Het loskoppelen van Hooge Huys en het werken met arrangementen van andere geldgevers is volgens Schoen geen beter alternatief. Integendeel, in die situatie zou Hooge Huys met meer werk worden geconfronteerd. “Hoe meer geldgevers, hoe meer administraties de maatschappij erop na dient te houden. Bovendien hebben al die geldgevers onderling ook tegengestelde belangen. Een derde en belangrijke reden is evenwel, dat binnen arrangementen met limieten wordt gewerkt. Als zo’n limiet is bereikt, krijg je geen nieuw budget. Iets dergelijk hebben we vorig jaar met Houtvaart Hypotheken meegemaakt. Na vijf maanden was het budget opgesoupeerd. Meer geld krijg je niet van de geldgever, want die heeft weer te maken met de belangen van concurrerende afnemers.” Houtvaart Hypotheken is het arrangement van Hooge Huys met het ABP.
Het vorig jaar had Hooge Huys een hypotheekproduktie van f 1,4 mrd, waarvan de helft is gefincierd door het Bouwfonds. “Zo’n groot bedrag krijg je bij geen enkele andere geldschieter los”, besluit Schoen.

Reageer op dit artikel