nieuws

‘Hooge Huys blijft in etalage staan’

Archief

Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten blijft bereid om een (substantieel) belang in haar verzekeraar Hooge Huys te verkopen. Het Bouwfonds heeft dringend geld nodig om zijn eigen vermogen te versterken.

Dit zegt vice-voorzitter C. Hakstege van de raad van bestuur van Bouwfonds in een vraaggesprek met het maandblad Vastgoed van de makelaarsorganisatie NVM.
Volgens Hakstege is het Bouwfonds niet écht geïnteresseerd in verzekeringen. Het bedrijf zou zich liever bezighouden met zijn kernactiviteiten (ontwikkeling, financiering en beheer), en tevens een strategisch belang aanhouden in Hooge Huys vanwege de synergie met verzekeringen enerzijds, en vastgoed en hypothecaire produkten anderzijds.
De (forse) groei van het hypotheekbedrijf van het Bouwfonds zou ook een belangrijke aanleiding zijn voor het verkopen van een (meerderheids)belang in Hooge Huys. “Het balanstotaal is hard gegroeid. Daar staat tegenover dat ons eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal afneemt, en dus de solvabilteit. Dit betekent, dat de vermogenspositie versterkt moet worden. Een verkoop of fusie van Hooge Huys biedt de mogelijkheid hiertoe.”
Hakstege wijst erop, dat ook Hooge Huys meer eigen vermogen nodig heeft om door te kunnen groeien. Vermogen waarover het Bouwfonds niet beschikt. “Daarom is het noodzakelijk dat we afstand doen van onze 100% participatie in Hooge Huys. We willen wel een substantieel aandeel in de verzekeraar behouden, zodat de spin off gehandhaafd blijft.”

Reageer op dit artikel