nieuws

Hooge Huys biedt intermediair hulp bij de bedrijfsvoering

Archief

Hooge Huys heeft aan het met haar samenwerkende intermediair de Ondernemers Service geïntroduceerd. Het pakket omvat allerlei instrumenten waarmee het intermediair ondersteund wordt bij de bedrijfsvoering

Hooge Huys Ondernemers Service is het resultaat van een ontwikkelingstraject dat al in 1998 in gang is gezet. De opdracht luidde: stel een pakket instrumenten samen waarmee de tussenpersoon in zijn ondernemerschap ondersteund kan worden.
De instrumenten die nu voorhanden zijn bestaan uit tools op het gebied van marketing en communicatie, personeel en organisatie, automatisering en administratieve organisatie, ondernemerschap en management.
Op het gebied van personeel en organisatie kan het intermediair bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij werving & selectie, psychologische tests, leasen van een auto en personeelsbeoordeling. Voor werving & selectie loopt tot 1 januari 2000 een pilot met uitzendbureau Manpower. Voor psychologsiche tests wordt de hulp ingeroepen van GITP en voor bijvoorbeeld het leasen van een auto kan men bij SNS Autolease terecht.
Voor de tool ‘ondernemerschap en management’ kan voor het ondernemerscollege de hulp gevraagd worden van Bureau D&O. Voor het waarderen van een assurantieportefeuille wordt Dullemond Bedrijfsadvies ingeschakeld.
Bij automatisering en adminstratieve organisatie moet gedacht worden aan informatie over Internet, viruspreventie en het maken van back-ups. Bij marketing en communicatie kan het intermediair hulp verwachten op het gebied van kantoorinrichting, lichtreclame, informatie over en materiaal voor beurzen en braderieën.
De accountmanagers van Hooge Huys spelen een cruciale rol. Zij moeten bij het intermediair de behoefte peilen aan ondersteuning. Gezamenlijk wordt dan bekeken welke tool ingezet gaat worden.
Kosten
Overigens zijn de diensten niet gratis. De afnemer betaalt gewoon een prijs. Deze prijs zal, door de prijsafspraken die Hooge Huys heeft gemaakt en de hoeveelheid diensten die ingekocht worden, lager zijn voor de tussenpersoon dan wanneer hij deze diensten zelf zou moeten inkopen. Volgens Hooge Huys-woordvoerder Sacha Zuiderduin is “er zeker geen sprake van verkapte beloning”.

Reageer op dit artikel