nieuws

Hoogconjunctuur nadelig voor schadelast truckverzekeraars

Archief

Het economisch herstel veroorzaakt in de transportsector een groeiend tekort aan ‘wielen’ en chauffeurs. Transportondernemingen nemen dan ook steeds vaker hun toevlucht tot goedkope en onervaren chauffeurs. Een ontwikkeling die verzekeraars doet vrezen voor een forse toename van de schadelast, waardoor het effect van een licht teruglopende ladingdiefstal teniet wordt gedaan.

TVM in Hoogeveen, naar eigen zeggen als marktleider goed voor een marktaandeel van 30% in vrachtwagenverzekeringen, luidde als eerste de noodklok. Directeur Arjan Bos zei tijdens de jaarlijkse Ridders van de Wegmanifestatie dat er bij transportondernemingen steeds minder tijd is voor het goed begeleiden van nieuwe chauffeurs en te weinig keus bij het aannemen van nieuwe mensen: “Wij zien dit als transportverzekeraars terug in de schadecijfers en hebben dit jaar al 30% meer kleine aanrijdingen geregistreerd. Een bumper eraf, een lastige kras…” Als deze trend zich doorzet verwacht alleen al TVM dit jaar in totaal zo’n _ 120 (90) mln aan uitkeringen te moeten betalen. Een kleine rekensom leert dan dat alle wegtransportverzekeraars bij elkaar ruim _ 360 mln aan uitkeringen zullen moeten doen.
Bos kondigde daarom aan maatregelen te zullen nemen die de schadelast binnen de perken moeten houden. Inmiddels is TVM gestart met het bijscholen van chauffeurs, onder andere met een schadepreventietraining, speciaal voor chauffeurs die veel op Engeland rijden. Onder de titel ‘Think Left Stay Left’ kan in een rijsimulator geoefend worden met specifiek Britse verkeerssituaties en leren de truckers hoe ze veilig links moeten rijden. Vervoersbedrijven die in Engeland structureel meer schade lijden, worden door TVM verplicht om deze cursus af te nemen.
Naast bijscholing van chauffeurs focust TVM ook op verbetering van het operationeel risicomanagement bij de leiding van vervoersbedrijven, met een speciaal team dat de relaties bedient van professioneel advies op dit gebied en op het gebied van schadepreventie.
Ook Interpolis dat met een kleine 20.000 vrachtwagens in de boeken de verzekeraar is van zo’n 20% van het Nederlandse vrachtwagenpark, is van mening dat veel kleinere en grotere ongelukken met vrachtwagens voorkomen kunnen worden en organiseert preventie-praktijkdagen voor bedrijven in de transportsector. Doel is risicovolle situaties in het verkeer te leren herkennen en voorkomen. “Uit ervaring weten wij dat de schadefrequentie door een goed schadepreventiebeleid met 25 tot 30% kan worden gereduceerd”, zo is ook de inschatting van Interpolis.
Ladingdiefstal
De schadelast van transportverzekeraars wordt echter niet alleen beïnvloed door een toename van het aantal relatief onervaren chauffeurs. Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt jaarlijks minstens de helft van alle 12.000 transportbedrijven getroffen door ladingdiefstal. Weliswaar loopt de schade door ladingdiefstal licht terug, maar verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben berekend dat deze in ons land toch nog circa _ 300 mln bedraagt.
“Het is inmiddels een van de meest hardnekkige vormen van criminaliteit geworden”, aldus het Verbond. Beveiligde parkeerplaatsen lijken een oplossing te kunnen zijn voor dit probleem. Binnen de transport- en verzekeringsbranche is er dan ook waardering voor minister Camiel Eurlings van Verkeer & Waterstaat, die onlangs besloot tot de aanleg van zo’n beveiligde parkeerplaats in Emmen. “Echter, één beveiligde parkeerplaats is niet genoeg om dit probleem adequaat aan te pakken”, aldus het Verbond.
hoe en waarom een vrachtwagen kantelt.

Reageer op dit artikel