nieuws

Hongerstakende VGZ-verzekerde vangt bot

Archief

De VGZ-verzekerde die via de rechter een behandeling in de VS wilde afdwingen, heeft bot gevangen.

De ziekenfondsverzekerde wilde zich voor een hernia in de VS laten behandelen bij ene dokter Bonati. Hoewel deze arts een in ons land niet geldige behandelingsmethode hanteert, was de neuroloog van de verzekerde voorstander van die behandeling. Volgens VGZ was er echter geen dekkingsgrond. De verzekerde trachtte aanvankelijk via een hongerstaking een behandeling af te dwingen. Toen dat, ondanks een optreden op de lokale tv, niet mocht baten, startte hij een juridische procedure in het kader van de Algemene wet bestuursrecht (art. 8:70). De rechter beoordeelde de kwestie in het licht van diverse reglementen. Zo staat er bijvoorbeeld in het Verstrekkingenbesluit (art.3) dat het moet gaan om “hetgeen in de kring der beroepsgenoten gebruikelijk is”. En daar is volgens de rechter geen sprake van, want de behandeling geldt in Nederland als experimenteel. De verzekerde claimde, dat hij op z’n minst recht had op vergoeding van de (lig)kosten voor het ziekenhuis. De rechter oordeelde echter, dat er voor vergoeding van ziekenhuiskosten ook een te vergoeden behandeling moet zijn.

Reageer op dit artikel