nieuws

Honderd miljoen in levensloop

Archief

Levensverzekeraars hebben in het eerste halfjaar bijna _ 100 mln omzet gehaald uit levensloopverzekeringen.

Het getal is afgeleid van cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars) over de individuele levenproductie. De daarin vermelde categorie ‘spaarverzekeringen’, waarin het CVS de levensloopproductie registreert, vertoont ten opzichte van de eerste helft van 2005 een groei met _ 96 mln. Het aantal gesloten levenslooppolissen ligt naar schatting op 18.000.
De maand juni heeft hieraan een bijdrage geleverd van 2.700 nieuwe polissen en _ 13 mln extra premieomzet. De topmaand voor de verkoop van levensloopproducten door verzekeraars was tot nu toe februari: _ 45 mln premie uit 12.500 nieuwe polissen.
Markttotaal
Afgaande op uitkomsten van eerdere onderzoeken – door bureau Gfk/Intomart, door het ministerie van Sociale Zaken en door het CVS zelf – hebben de verzekeraars een marktaandeel van zo’n 10%. De overige 90% staat op bancaire levenslooprekeningen. De totale omzet uit levensloopproducten zou na een half jaar derhalve _ 1 mld bedragen. Het aantal deelnemers wordt geschat op 100.000 tot 200.000.

Reageer op dit artikel