nieuws

Hogere winst Winterthur

Archief

De netto winst van Winterthur Groep is vorig jaar met 15% toegenomen tot f 574 (499) mln bij een bruto premie-inkomen wereldwijd van f 30,6 (28,0) mld.

Het bruto resultaat van Winterthur beliep f 1.118 (1.001) mln.
Het resultaat voor belastingen van het schadebedrijf steeg naar f 795,1 (661,5) mln en dat van het levenbedrijf daalde naar f 322,4 (339,0) mln.

Reageer op dit artikel