nieuws

Hogere winst voor Univé Het Platteland

Archief

Univé Het Platteland behaalde in 2004 een nettowinst van € 4,3 (2,3) mln, waarvan € 2,1 mln werd gerestitueerd aan de leden/verzekerden.  “Dit is belangrijke mate te danken aan de extreem lage schadecijfers op onze brandportefeuille, groei en eenmalige baten”, aldus de onderlinge. 

Het brutopremie-inkomen steeg met 6,8% naar € 10,7 (10,0) mln. De provisieopbrengst uit bemiddeling voor Univé Schade, Univé Zorg en twintig andere maatschappijen, steeg met 13% tot ruim € 6,3 mln. Met name de provisie uit de verkoop van levensverzekeringen groeide met circa 18%. Mede door extra provisie van de Coöperatie Univé werd de totale provisieopbrengst met € 0,5 mln positief beïnvloed.
Een substantieel deel van de nieuwe polissen komt via internet binnen, aldus algemeen directeur Jan Kamp. “Per maand komen er per saldo duizend nieuwe polissen bij. Inclusief zorgpolissen wordt daarvan 60% via internet gesloten.” De portefeuille telt volgens Kamp nu zo’n 240.000 polissen van ruim 80.000 verzekerden, onder wie bijna 40.000 leden/brandverzekerden. “Beschouw je inboedel- en opstalverzekering als aparte producten, moet je daar nog eens 25.000 tot 30.000 polissen bij optellen.” Meer klanten weten de weg naar de onderlinge ook te vinden dankzij de uitbreiding met twee – Deventer en Elburg – naar negen advieswinkels. Een derde advieswinkel in Raalte werd verbouwd. De hypotheekadvisering is verzelfstandigd binnen dochteronderneming Financieel DienstenCentrum (FDC) in Deventer.

Reageer op dit artikel