nieuws

Hogere winst, lagere premieomzet verzekeringsbedrijf ING

Archief

Het verzekeringsbedrijf van ING heeft in de eerste zes maanden in ons land een hogere brutowinst geboekt, met name door eenmalige meevallers. Daarentegen liep de premieomzet sterk terug tot onder de € 4 mld. Toch toont topman Michel Tilmant zich tevreden. “ING heeft goed gepresteerd. Onze focus op waardecreatie begint vruchten af te werpen.” Hij refereert daarmee aan de verbeterde rendementen bij de bankverzekeraar.

De premieomzet daalde met 6,3% tot € 3.920 (4.182) mln. Oorzaak is de forse daling van levenpremies (-9,4%) tot € 2.781 (3.070) mln. Vooral de verminderde verkoop van koopsompolissen als gevolg van een hogere tariefstelling is daar debet aan. De waarde van de nieuwe productie in ons land pluste met bijna 14% tot € 47 (30) mln, dankzij € 82 (76) mln aan nieuwe periodieke premies en € 683 (697) mln aan koopsommen. De premieomzet van het Nederlandse schadebedrijf steeg met 2,4% naar € 1.139 (1.112) mln, onder meer door hogere premies in brandverzekeringen en de introductie van een nieuw aov-product.
De totale brutowinst nam toe met 12,3% tot € 786 (700) mln, waarvan Leven € 609 (581) mln en Schade € 177 (119) mln. De groei is te danken aan de invloed van de nieuwe IFRS-regels (+€ 72 mln), hogere beleggingswinsten (+ € 61 mln) en een gunstig schadeverloop in auto-, brand- en aansprakelijkheid. De winststijging werd gedrukt door een tegenvallend tweede kwartaal waarin het brutoresultaat afnam (-12,2%). De bedrijfskosten stegen fors (+16,1%), onder meer door hogere bedrijfslasten (+8%) bij Nationale-Nederlanden. 

Reageer op dit artikel