nieuws

Hogere winst ASN Bank

Archief

ASN Bank (SNS Reaal) heeft vorig jaar beduidend meer winst geboekt. Het nettoresultaat steeg naar exact f 10 mln, tegen f 5,9 mln in 1997.

De aan de ‘groene’ bank toevertrouwde middelen stegen vorig jaar tot f 1.877 mln, waaronder f 1.548 (1.500) mln aan spaargelden verdeeld over 150.321 (162.794) rekeningen. Het aantal beleggingsrekeningen groeide met 42% naar 18.112 (12.796); het spaartegoed nam toe naar ruim f 355 (234) mln.
Het vermogen van Aandelenfonds en Groenprojectenfonds nam toe tot f 207 (152) mln, respectievelijk tot f 117 (64) mln. De omvang van het Spaardividendfonds en Spaargroeifonds namen toe tot f 20,3 (13,5) mln, respectievelijk tot f 5,1 (3,7) mln.

Reageer op dit artikel