nieuws

Hogere koopsomproductie voor Universal Leven

Archief

De samenwerking met drie nieuwe zakenpartners heeft geleid tot een toename van de koopsomproductie van Universal Leven, de zevenjarige dochter van Allianz Nederland. De totale groei in premie beliep 2,5%; in aantal polissen was de stijging 7,5%.

De “krachtige groei in de koopsomproductie” leidde tot een stijging van het brutopremie-inkomen van Universal Leven tot e 48,6 (47,4) mln. De periodieke premies beliepen e 30,8 (30,8) mln; de koopsommen e 17,8 (16,6) mln. Het antal polissen groeide met 1.565 naar 22.462.
Het technisch resultaat liep fors terug tot e 49.000 (908.000). Het nettoresultaat daalde sterk tot e 78.000 (509.000), onder meer door een groter verlies op aandelenbeleggingen en hogere afschrijving op acquisitiekosten.
De relatief kleine organisatie (drie medewerkers) dwingt Universal Leven ertoe zo efficiënt mogelijk te werken. Om “optimale services te blijven leveren” verstrekt de maatschappij support-tools via internet aan het intermediair. Voor pensioenrelaties is het extranet ‘eBranche’ opgezet. “Daarmee worden werknemers, werkgevers en pensioenintermediair online ondersteund en geïnformeerd over de actuele pensioensituatie”, aldus de levensverzekeraar. Verder zijn de bestaande extranetten voor het reguliere intermediair en polishouders vernieuwd waardoor mutaties online kunnen worden berekend.
Universal Leven werkt samen met tien intermediaire organisaties, zeven geldverstrekkers, vier vermogensbeheerders en twee effectenbanken.

Reageer op dit artikel