nieuws

Hogere afkoopwaarden bij Stad Rotterdam

Archief

Stad Rotterdam heeft begin deze maand zijn provisiestructuur aangepast en daarmee de afkoopwaarden van levensverzekeringen verbeterd.

De aanpassing volgt op een advies van het Verbond van Verzekeraars, dat overigens uitging van aanpassing per september van het vorig jaar. Stad Rotterdam is niet alleen laat met de aanpassing, de wijziging wijkt inhoudelijk tevens af van het Verbondadvies.
Zo laat de ‘Stad’ de hoogte van de afsluitprovisie ongemoeid (3% van het verzekerd kapitaal). De verdientermijn voor de provisie wordt geen tien jaar maar zes jaar; kanttekening is dat Stad Rotterdam tot nu toe een verdientermijn van twee jaar kende in plaats van de gebruikelijke vijf jaar. Wel wordt de incassoprovisie teruggeschoefd van 2% naar maximaal 1,5% en wordt dit maximum alleen bereikt bij polissen met een looptijd van meer dan tien jaar.
Directievoorzitter Jos Baeten verdedigt de afwijkende provisiestructuur van Stad Rotterdam. “Materieel gezien is het eenzelfde verbetering als die door het Verbond is geadviseerd: 2,25% afsluitprovisie en 4,2% doorlopende provisie. Voor de consument levert het exact dezelfde afkoopwaarden op, en dat was het doel van de aanpassing.”
Begin mei is Stad Rotterdam verder nog een voorschrift uit de wettelijke Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringnemers – van kracht sinds augustus 1999 – gaan naleven. Bij offertes en polissen wordt voortaan een productleeswijzer gevoegd en vindt de consument een overzicht van de afkoopwaarde en premievrije waarde van de levensverzekering.
De Amersfoortse
Een dergelijke productleeswijzer kent concerngenoot De Amersfoortse sinds oktober vorig jaar. Op de verbetering van de afkoopwaarde moet de Amersfoortse-klant echter nog enige maanden wachten. “We voeren de provisiewijziging waarschijnlijk in augustus door”, aldus directievoorzitter Frans Roemen. “De wijzigingen zullen identiek zijn aan die van Stad Rotterdam.”
Jos Baeten (Stad Rotterdam): “Materieel dezelfde wijziging als het Verbond heeft geadviseerd”.

Reageer op dit artikel