nieuws

Hoger premie-inkomen Hannover International

Archief

Hannover International Insurance (Nederland) heeft in 1994 een bruto premie-inkomen behaald van f 135,8 (126,1) mln. De netto winst steeg naar f 5,4 (4,2) mln.

De premie-inkomsten van Hannover International namen toe in de auto- en in de overige variatekening.
In de branche motorrijtuigen steeg het bruto premie-inkomen naar f 36,4 (32,5) mln, en in overige varia naar f 29,4 (17,4) mln.
De ziekte en ongevallenverzekering handhaafde zich op het zelfde niveau met f 3,3 (3,3) mln, en in de branches brand en transport daalde de premie naar f 46,4 (51,3) mln, resp. naar f 20,3 (21,6) mln.
Brancheresultaten
Het totaal van brancheresultaten, voor toerekening van kosten en intrest, handhaafde zich eveneens op het niveau van 1993 met f 9,5 (9,5) mln.
Forse winst werd er gemaakt in de brandtekening met f 10,1 (3,9) mln, en groot verlies was er in auto; f -4,3 (+2,1) mln. De resultaten van de andere branches waren: ziekte en ongevallen f -0,3 (+0,3) mln, transport f 3,1 (3,3) mln, en overige varia f 0,9 (-0,1) mln.

Reageer op dit artikel