nieuws

Hoge Raad: ‘Vergrijzingsreserve is niet fiscaal aftrekbaar’

Archief

De Hoge Raad heeft geoordeeld, dat de vergrijzingsreserve van een ziektekostenverzekeraar niet fiscaal aftrekbaar is. Zorgverzekeraars Nederland bestudeert de strekking van dit arrest.

De vergrijzingsreserve die ziektekostenverzekeraars op last van de Verzekeringskamer opbouwen, is fiscaal aftrekbaar. In een kwestie tussen een ziektekostenverzekeraar en de fiscus over de aanslag vennootschapsbelasting, heeft de Hoge Raad echter bepaald dat de vergrijzingsreserve niet fiscaal aftrekbaar is. Het arrest is een bevestiging van een uitspraak van het Hof Amsterdam.
De verzekeraar gaat er van uit, dat de premie-opslag die nodig is voor de opbouw van de vergrijzingsreserve moet worden beschouwd als ‘nog niet verdiend’ zodat deze premie-inkomsten niet tot de winst moeten worden gerekend.
Het Hof Amsterdam oordeelde, dat de kosten die voortkomen uit vergrijzing niet nu hoeven worden opgevangen, maar kunnen worden opgevangen door toekomstige premieverhogingen. Daarom moeten de inkomsten volgens goed koopmansgebruik niet worden gepassiveerd maar moeten ze worden gezien als directe inkomsten. De Hoge Raad bevestigt dit standpunt. Volgens de Hoge Raad zijn de totale premie-inkomsten te beschouwen als een vergoeding voor de prestaties die de verzekeraar in het afgelopen jaar heeft verricht. De omstandigheid dat de huidige verzekerden ouder worden, en dat daardoor hun kosten gaan stijgen, is hierop niet van invloed, vindt de Hoge Raad.
Strekking
De Verzekeringskamer is het uiteraard niet eens met het arrest van de Hoge Raad. “De vergrijzingsreserve is immers in het belang van de verzekerden”, zegt woordvoerder Kees Verhagen. Hij vindt het arrest “een voorbeeld van hoe de mening van verschillende verantwoordelijke overheden loodrecht op elkaar kunnen staan”. “Als toezichthouder kunnen we aan het arrest echter weinig doen. We kunnen er niet actief op reageren.”
Zorgverzekeraars Nederland vindt het nog te vroeg om zich te buigen over de vraag of het arrest leidt tot premieverhogingen doordat de financiële resultaten lager zouden kunnen uitpakken. Volgens woordvoerder drs. Walter Annard roept het arrest vele vraagtekens op. De hamvragen zijn of het arrest een algemene strekking heeft en of het arrest een streep betekent door alle vergrijzingsreserves.

Reageer op dit artikel