nieuws

Hoge Raad: ook geen keuring op lopend contract

Archief

Van nieuwe deelnemers aan collectieve pensioenverzekeringen die al bestonden op 1 januari 1998 mag geen medische keuring worden verlangd. Dat heeft de Hoge Raad gezegd in een proefproces van Nationale-Nederlanden.

Verzekeraars liggen al sinds de invoering van de Wet op de Medische Keuringen (WMK) in 1998 overhoop met de politiek over de interpretatie van de wet. Volgens de pensioenverzekeraars is de WMK alleen van toepassing op nieuwe contracten. In de praktijk eisen daarom veel verzekeraars nog een medische keuring van vóór 1998 als voorwaarde om toe te treden tot een pensioenregeling.
De Hoge Raad heeft door die voorwaarde nu een streep gezet. Het keuringsverbod heeft volgens het hoogste rechtscollege onmiddellijke werking en geldt ook voor op 1 januari 1998 lopende collectieve pensioencontracten. Medische keuringen en eventueel daaraan verbonden dekkingsbeperkingen zijn derhalve niet toegestaan.
In een reactie heeft tussenpersonenorganisatie NVA verheugd gereageerd op het besluit. De NVA zegt van het begin af aan tegen de keuringspraktijk van verzekeraars te zijn geweest, zich daarbij baserend op de wettekst zelf en op uitspraken van minister Borst van Volksgezondheid.

Reageer op dit artikel