nieuws

‘Hoge kosten bij verzekeraars’ leiden tot voorstel lijfrentesparen bij banken

Archief

De Tweede Kamerleden Bibi de Vries (VVD) en Staf Depla (PvdA) hebben bij de Raad van State een initiatief-wetsvoorstel ingediend voor fiscale ondersteuning van lijfrentesparen en -beleggen bij banken. De politici willen een alternatief voor lijfrentepolissen bij verzekeraars, “omdat die mensen onnodig op kosten jagen”.

Voorwaarde is dat het geld wordt gebruikt voor het dichten van gaten in de pensioenvoorziening. Dat kan via een geblokkeerde spaarrekening of een beleggingsrecht. Door individueel pensioensparen bij banken ook fiscaal te steunen, wordt een einde gemaakt aan wat de politici betitelen als ‘de gedwongen winkelnering bij verzekeraars’. De Vries: “Het is ons erom te doen meer concurrentie te bewerkstelligen, en zo de kosten te drukken.”
Depla voegt daaraan toe: “Verzekeraars brengen hoge kosten in rekening. De uitvoerings- en provisiekosten zijn hoog en ondoorzichtig. Dit wordt bevestigd door recent onderzoek van de NMA en DNB en door eerder onderzoek van Independer.” Het duo stelt dat “met dezelfde euro bij een bank meer kapitaal kan worden opgebouwd dan via de meeste lijfrente- en koopsompolissen bij verzekeraars.”
Per saldo gelijk
Het Verbond van Verzekeraars vindt het plan van De Vries en Depla “prima, zolang voor banken maar dezelfde strikte fiscale regels gelden als voor ons”. Nobel stelt het Verbond dat “elke verruiming van mogelijkheden om te sparen voor de oudedag voor consumenten prima is”.
Het Verbond bestrijdt wel het geschetste kostenverschil tussen banken en verzekeraars. “Verzekeraars brengen kosten in de beginjaren in rekening en banken spreiden het meer over de looptijd. En bij ons geldt nog een premie voor overlijdensrisicodekking. Per saldo loopt het weinig uiteen. Er zitten geen overmatige marges in lijfrentepolissen.”
Vrees voor het plan, dat 1 januari 2007 wettelijk van kracht zou moeten worden, leeft er evenmin. “Opgebouwde kapitalen moeten op termijn worden omgezet in lijfrente-uitkeringen en komen uiteindelijk dus toch bij verzekeraars terecht.”
Nieuwe vraag
Volgens het Verbond van Verzekeraars is de markt voor derde pijlerproducten – verzekeringen ter aanvulling van de pensioenvoorziening – ongeveer _ 5 mld groot. “Het zijn vooral lijfrente- maar ook bepaalde kapitaalverzekeringen”, zegt het Verbond. “Fiscaal is het budgettaire beslag zo’n _ 2,1 mld, maar daar staan inkomsten uit belaste uitkeringen tegenover.”
Officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaan niet verder dan het jaar 2002. Daarin maakten bijna anderhalf miljoen Nederlanders gebruik van de mogelijkheid om lijfrentepremie van het fiscale inkomen af te trekken. De gemiddelde premie bedroeg _ 1.570; in totaal kwam de aftrek toen derhalve uit op zo’n _ 2,35 mld.
Het Verbond van Verzekeraars wijst er wel op dat het inschakelen van een nieuw kanaal voor lijfrenteopbouw nieuwe vraag creëert en dus tot een groter beroep op belastingaftrek. “Of het ministerie van Financiën daarop zit te wachten, betwijfelen wij.”
Reacties
Levensverzekeraar Aegon noemt de kostenvergelijking van Depla en De Vries klinkklare onzin. “Bij een lijfrente heb je te maken met advies, zorgplicht, fiscale omstandigheden en voorzieningen voor nabestaanden. Het voldoen aan al die voorwaarden kost geld en dus gaat een kostenvergelijking tussen 7% bij een lijfrenteverzekering en 1% bij een simpele spaarrekening niet op.”
Als banken het zo veel beter zouden kunnen, hadden ze dat al jaren eerder gedaan door zelf een verzekeraar op te richten, meent Aegon. “Omgekeerd hebben verzekeraars wel banken opgericht en spaarrekeningen aangeboden die een veel hogere rente opleverden dan banken toen aan hun klanten gaven.”
Eric Reintjens van direct-writer Robein Leven noemt het wetsvoorstel “voor de branche een jammerlijke ontwikkeling”. Volgens hem is de lijfrentemarkt van oudsher van verzekeraars en zou dat omwille van hun deskundigheid en ervaring zo moeten blijven. “Wel moet hier en daar misschien naar de kosten worden gekeken.” Voor Robein zelf ziet hij geen enkele gevaar. “We hebben al een bank en onze kosten zijn al zeer laag.”
De Consumentenbond spreekt op zijn beurt van “een langgekoesterde wens die in vervulling gaat”. De bond wijst op meer keuzemogelijkheden en rekent op kostenvoordelen.

Reageer op dit artikel