nieuws

Hoge beurskoersen maken 1996 tot topjaar voor Royal

Archief

Volgens de Royal Nederland Verzekeringsgroep was 1996 “een jaar als nooit tevoren”. Uitstekende beleggingsresultaten zorgden voor verdubbeling van het schaderesultaat en versterking van het eigen vermogen en de solvabiliteit. Dat de consument ook wil profiteren van de koerswinsten, blijkt uit de aanzienlijke stijging van de beleggingsverzekeringen van universal-lifespecialist Royal.

Begin februari maakte Royal de belangrijkste cijfers al bekend (zie AM 4, pag. 17). Een nettowinst van f 78,7 mln (+60%), waarvan f 61,7 (34,0) mln voor schade en f 16,5 (1,5) mln voor leven. Het eigen vermogen is gestegen tot f 550 (385) mln; de solvabiliteit beloopt nu f 760 mln, oftewel 423% (348%) van de vereiste solvabiliteit.
Het jaarverslag van Royal Nederland Verzekeringsgroep laat zien dat de branche motorrijtuigen een groot deel van het schaderesultaat voor zijn rekening neemt. Door een dalende schadefrequentie en een afname van het aantal autodiefstallen (-18%) komt het verzekeringsresultaat van de autobranche – inclusief opbrengsten uit beleggingen – uit op f 41,8 (0,2) mln.
Het resultaat uit WA-verzekeringen is, ondanks een toename van de letselschadelast, minder rood gekleurd: f -5,6 (-23,8) mln. Het resultaat (beperkt) casco is bijna verdubbeld: f 47,4 (24,0) mln.
Technische resultaten
Zonder de beleggingsopbrengsten ziet de autotekening er minder gunstig uit. Het technisch resultaat komt uit op f -0,2 mln. In 1995 was dat echter nog f -36,8 mln. Het technisch resultaat WA is f -40,5 (-53,3) mln, tegen (beperkt) casco f 40,3 (16,4) mln.
De technische resultaten van de andere schadebranches zijn ten opzichte van 1995 verslechterd: brand f 3,7 (12,0), ongevallen en ziekte f 1,4 (3,5) mln, transport f -7,1 (-2,7) mln en overige f -2,0 (-2,7) mln. Het totale technische resultaat van het schadebedrijf van Royal beloopt f -4,3 (-26,8) mln.
Royal-directeur Frank Rosenmuller maakt zich niet ongerust over de overwegend negatieve technische resultaten. “Beleggingsopbrengsten vormen een wezenlijk onderdeel van een schadebedrijf. Je ontvangt eerst premies en keert pas later schades uit. De te verwachten opbrengsten uit die premies neem je mee in de premiestelling. Wij hechten daarom meer waarde aan de verzekeringsresultaten.”
Die verzekeringsresultaten (inclusief beleggingsopbrengsten) zien er doordat 1996 een uitstekend beleggingsjaar was, aanmerkelijk beter uit. Het totale resultaat van f 62,4 mln is als volgt verdeeld: auto f 41,8 (0,2) mln, brand f 13,1 (21,3) mln, ongevallen en ziekte f 2,7 (4,8) mln, transport f -3,9 (0,4) mln en overige f 8,6 (7,9) mln.
Premie-inkomen
De beleggingsopbrengsten worden naar rato van het premie-inkomen over de branches verdeeld. Het totale premie-inkomen uit schadeverzekeringen is met bijna 3% gestegen naar f 844 (821) mln. Royal behoort – inclusief London & Lancashire – met een premie-inkomen motorrijtuigen van f 535 (502) mln bij de drie grootste autoverzekeraars van ons land.
Royal spreekt zijn zorgen uit over de steeds krapper wordende marges in de branche brand. Een ontwikkeling die heeft geleid tot een lichte premiedaling f 182 (183) mln. Strengere acceptatienormen en enkele saneringen in de portefeuille transport zorgen ook in deze branche voor een premiedaling tot f 50 (57) mln. Het premie-inkomen ongevallen en ziekte is f 17 (18) mln, en van overige f 60 (61) mln.
Employee-benefits
In het verslagjaar richtte Royal de Nederlandse Associatie Personeelsvoorzieningen (NAP) op. Daar worden de activiteiten op het gebied van employee- benefits uitgevoerd. In dat kader is Royal ook een samenwerkingsverband aangegaan met De Goudse.
Rosenmuller: “In een pakket employee-benefits hoort ook zorg thuis. Daar hebben we nauwelijks ervaring mee. De Goudse beschikt wel over de nodige expertise, de systemen en een netwerk van contacten voor een succesvolle uitvoering van zorgverzekeringen. De Goudse wordt leverancier van NAP. Die zorgproducten worden onder Royal-label verkocht. Vijftig procent van de opbrengsten is voor De Goudse.”
Leven
Het levenbedrijf is het grote succesnummer van Royal. Vorig jaar is het premie-inkomen met 50% gestegen naar f 392,7 mln, na een 20%-stijging in 1995. Het resultaat stijgt fors naar f 16,5 (1,5) mln.
De premiegroei is voor een groot deel te danken aan de populaire beleggingsverzekeringen. In 1995 waren de levenpremies voor minder dan de helft afkomstig van unit-linkedpolissen. In 1996 is dat aandeel bij Royal, dat zich profileert als specialist op het gebied van universal-life (en unit-linked), gegroeid naar 56%.
Van de f 220 mln premies voor beleggingsverzekeringen is f 109 (71) mln afkomstig uit koopsompolissen. De periodieke premies belopen f 111 (59) mln. Bij de traditionele levensverzekeringen zijn de cijfers: f 27 (30) mln koopsom en f 146 (102) mln periodiek.
Het belegd vermogen in de beleggingsfondsen (Royal Future) is mede door de koersstijgingen opgelopen tot f 569 (358) mln. Dit vermogen is verdeeld over de volgende categorieën: aandelen 20,6%, obligaties 7,1%, deposito’s 4,0%, garantiefondsen 20,7%, valuta 0,5% en mixfonds 47,1%.
Het door Royal verstrekte bedrag aan woninghypotheken is gestegen tot f 2,45 (2,3) mld. De beleggingshypotheek (Royal Future Hypotheekplan) wint volgens de maatschappij aan terrein.
Overig
De overige activiteiten – waaronder assurantiebemiddeling (Havelaar Drukker Beheer in Rotterdam) en schade-expertise – dragen voor f 5,1 (-0,6) mln bij aan de winst van Royal. Vooral op de letselexpertisemarkt verwacht Royal in de komende jaren een omzetgroei.
De maatschappij heeft het eigen expertisebureau Iteb, gespecialiseerd in auto-, letsel- en brandexpertise, verder uitgebreid. In het verslagjaar is expertisebureau Allaart-Koenraad overgenomen, dat vooral gespecialiseerd is in schade-expertises en taxaties op het gebied van brand en aansprakelijkheid.
In België noemt Royal zich ook marktleider op universal-lifegebied. Het premie-inkomen is weliswaar gedaald van f 30,9 mln naar f 17,0 mln, maar de periodiek premiebetalende polissen winnen sterk terrein: f 6,0 (1,3) mln. Veel profijt trekt Royal nog niet uit de Belgische markt. “Nee, de marges zijn daar flinterdun.”
Volgens Rosenmuller ligt de Belgische markt een tiental jaren achter op de Nederlandse. “Ik zie veel ontwikkelingen die we in Nederland ook hebben gehad. Zo hebben makelaars met betrekking tot universal-lifeproducten vooral vragen over beleggingen. Dat stadium zijn we in ons land al gepasseerd. Hier gaat het voornamelijk om de flexibele mogelijkheden van die producten.”
Royal-directeur Frank Rosenmuller: “De Goudse wordt leverancier van NAP”.
Royal Nederland 1996 1995 (x f mln) omzet 1.453 1.305 brutopremies 1.237 1.084 bedrijfskosten 324 314 wv. provisie 239 234 nettoresultaat 120 73 nettowinst 79 49 eigen vermogen 550 385 levensverzekeringen brutopremies 393 262 w.v. koopsommen 136 101 periodiek 256 161 resultaat 17 1 schadeverzekeringen brutopremies 844 821 w.v. ongeval/ziekte 17 18 auto 535 502 transport 50 57 brand 182 183 overige varia 60 61 techn. resultaat -4 -27 w.v. ongeval/ziekte 1 3 auto 0 -37 transport -7 -3 brand 4 12 overige varia -2 -3 resultaat 62 34 aantal medewerkers 871 868

Reageer op dit artikel