nieuws

Historisch standaardwerk: ‘Zoeken naar zekerheid’

Archief

Onder de titel ‘Zoeken naar zekerheid’ wordt eind dit jaar een vier boeken omvattende cassette over de geschiedenis van het Nederlandse publieke en particuliere zekerheidsstelsel gepresenteerd. Het is een uitgave van het Verbond van Verzekeraars en het Nederlands Economisch-Historisch Archief (Neha).

In het meer dan 1.500 pagina’s tellende standaardwerk zijn vele, nooit eerder gepubliceerde illustraties opgenomen. Tot nu toe ontbrak een algemeen overzichtswerk waarin Nederland als verzekeringsland bij uitstek centraal staat.
De vier delen zijn alle op eenzelfde wijze opgebouwd. Per tijdvak wordt besproken welke risico’s typerend zijn voor de verschillende periodes. Aan de hand van de ruim duizend illustraties wordt de lezer door vijf eeuwen zekerheid geleid: langs scheepsrampen, oorlogen, pest- en cholera-epidemieën, industrialisering, kindersterfte, het sociale zekerheidstelsel, de WAO, de AOW, een terugtrekkende overheid en een sterk ontwikkelde particuliere markt. De boekhandelsprijs van ‘Zoeken naar zekerheid’ is f 389. Bij grote bestellingen is het mogelijk een eigen logo op de cassette te laten printen, waardoor de cassette een waardevol relatiegeschenk vormt. Voor meer informatie: CadForm (Breukelen), fax 0346-26.64.55.

Reageer op dit artikel