nieuws

Hiscox laat de gewone risico’s graag liggen

Archief

De Hiscox Group, bestaande uit drie Lloyd’s-syndicaten, brengt sinds kort een exclusief produkt voor welgestelden op de Nederlandse markt. De aantrekkelijk geprijsde en zeer uitgebreide opstal- en inboedelverzekering, die via het assuradeurenbedrijf Wed. Jacobs & Brom aan een selecte groep van tussenpersonen wordt aangeboden, is het begin van een compleet produktenpakket voor de rijken.

Ruim zeven jaar geleden besloot Robert Hiscox, bestuurder van de gelijknamige Londense verzekeringsgroep, om buiten het op bijzondere risico’s en de internationale markt gerichte instituut Lloyd’s relatief eenvoudige verzekeringsprodukten voor een exclusieve doelgroep te introduceren. Aanleiding hiervoor vormde o.m. de wens om meer balans in de portefeuille van Hiscox te krijgen (tot die tijd nam men uitsluitend via Lloyd’s kunstcollecties en extreem kostbare huizen in dekking). Ook het feit dat het werken via Lloyd’s veel kosten met zich meebrengt en zeer hoge eisen stelt aan het eigen vermogen van de verzekeraar was voor de groep reden om een alternatief distributiekanaal aan te boren.
Postcode
Hiscox, die in zijn functie van bestuurder ook op de beursvloer van Lloyd’s werkte als underwriter voor met name waardevolle kunstcollecties, ergerde zich aan de wijze waarop Britse verzekeraars de huizen van zijn kunstminnende cliënten in dekking brachten. ,,Er wordt simpelweg een prijs vastgesteld op basis van de postcode waar het risico zich bevindt. Ja, het mag dan zo zijn dat er in Londen meer ingebroken wordt dan op het platteland, maar als je drie man in dienst hebt om het pand te bewaken en er een enorm hek omheen staat met beveiligingscamera’s, dan kun je dat risico toch niet vergelijken met een huis propvol studenten waar de deur wordt afgesloten met behulp van een bierviltje?”
De introductie op de Britse markt in 1989 was een groot succes: er werden vier maal zoveel verzekeringen verkocht dan oorspronkelijk door Hiscox was ingeschat. Desondanks zegt hij pas 2% van z’n doelgroep in de boeken te hebben. Dat komt ook omdat Hiscox aanvankelijk de enige aanbieder van speciaal op high value household gerichte verzekeringen was. Inmiddels vissen er 26 concurrenten in dezelfde goudomrande vijver.
Het succes in Engeland bracht de verzekeraar er toe om kantoren te openen in achtereenvolgens Frankrijk en Duitsland, waarvan Hiscox de Franse activiteiten succesvol noemt. Bij onze oosterburen heeft de ‘rijken-verzekeraar’ minder succes, maar dat ligt volgens Hiscox met name aan de makelaars aldaar: ,,Duitsland is het eerste land waar ik bijna zou neigen om over te gaan tot direct-writing”. De doelgroep in Nederland voor exclusieve verzekeringsprodukten wordt door hem geschat op ruim 300.000 huishoudens.
Een produkt met een lagere premie voor dergelijke verzekerde bedragen, levert dat wel enthousiaste reacties op bij het intermediair?
,,Het intermediair moet natuurlijk allereerst het belang van de klant in de gaten houden. Blijkbaar denkt men daar niet allemaal zo over. Ik verbaasde me over de houding van grote Britse makelaarskantoren die het produkt in eerste instantie niet wilden verkopen. Daarentegen bood dat een aantal kleine gespecialiseerde tussenpersonen juist de kans om er de markt mee te bestormen. Momenteel is een tweemanskantoor in Engeland één van onze grootste produktiebrengers.”
Negatieve publiciteit
Hiscox bevestigt dat het in de afgelopen jaren alles behalve gemakkelijk is geweest om als Lloyd’s-syndicaat markt te veroveren. ,,Er is onnoemelijk veel negatieve publiciteit geweest”. Ondanks de slachting die heeft plaatsgehad onder een groot aantal Lloyd’s-syndicaten en de bijbehorende names, ziet Hiscox toch nog een lichtpuntje: ,,Er is nu werkelijk niemand meer die nog nooit van Lloyd’s gehoord heeft. Bovendien is het toch eigenlijk ongelooflijk dat, in weerwil van de voorspellingen van vrijwel alle kranten dat Lloyd’s de crisis niet zou overleven, op dit moment nog een premie-omzet van acht miljard pond gemaakt wordt. Geen enkele andere financiële instelling had zulke slechte publiciteit overleefd.”
Robert Hiscox: ,,Niet simpelweg de prijs baseren op een postcode”.
Exclusieve doelgroep
Het Amsterdamse assuradeurenbedrijf Wed. Jacobs & Brom treedt voor wat de Huis & Kunstverzekering betreft op als gevolmachtigde voor de Hiscox Groep.
Hiscox richt zich op exclusieve huishoudens onder het motto ‘het gaat er niet om wat, maar wie we verzekeren’. De inboedel en het huis moeten daarom ten minste een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van / 750.000.
In de verzekerde rubrieken zijn behalve het gebouw en de inboedel te vinden: gespecificeerde kunstvoorwerpen en gespecificeerde kostbaarheden, audiovisuele- en computerapparatuur, persoonlijke bezittingen en geld/creditcards. De dekking voor het gebouw en inboedel valt met name op door het ontbreken van een eigen risico bij stormschade, een dekking voor aardbevingen en een optionele dekking voor het overstromingsrisico.
De hoogte van de premie varieert per individueel risico, maar ter indicatie geeft Hiscox het volgende premie-voorbeeld af, gebaseerd op een verzekerd bedrag tot / 750.000:
Standaard dekking voor het gebouw / 0,95 (overstroming + / 0,25), inboedel / 2,25 (overstroming +/ 0,25). Bij de aanwezigheid van een geldig taxatierapport van de inboedel geldt een korting van 10%. Een eigen risico van / 500 verschaft de verzekeringnemer een korting van 10% oplopend tot 25% bij een eigen risico van / 2.500.
Voor de gespecificeerde kunstwerken rekent Hiscox (verzekerd bedrag tot / 250.000) / 2,50 voor niet breekbare voorwerpen. Breekbare voorwerpen kosten / 3,50. Indien er foto’s van de kunstvoorwerpen aanwezig zijn geldt er een premiekorting van 5%.
De Huis & Kunstverzekering kent een eenjarige contractsduur en een provisiehoogte van 27,5%.
De inboedel- en opstalverzekering zal in Nederland gevolgd worden door produkten voor o.m. pleziervaartuigen en privé-vliegtuigen, en een speciale kidnap-verzekering.

Reageer op dit artikel